English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Bir Heterotopya Olarak İnziva: “The Yellow Wallpaper” ve “To Room Nineteen” Kısa Öykülerinin İncelemesi
Mekan, düalist düşünce yapısının zaman olgusuna önem vermesi sebebiyle bilimsel çalışmalarda ikinci planda kalmıştır. Bu yaklaşım, dünya görüşünü oluşturan ikili karşıtlıkları sorunsallaştıran güncel kuram çalışmaları ile değişmeye başlamıştır ve mekan bilimsel çalışmaların odağına girmiştir. Mekana dair anlayışın, feminizm çalışmalarına dair anlayışa da katkıda bulunacağı savunulabilir çünkü kadın olgusu da mekan gibi teleolojik ve ataerkil düşünce sistemi tarafından ikinci plana itilmiştir. Bu çalışma, mekanın kadın olgusuyla bağlantısını, Amerikan edebiyatından ve İngiliz edebiyatından, feminizmin temsili olan “The Yellow Wallpaper” and “To Room Nineteen” kısa öykülerini Foucault’nun heterotopya kuramı ışığında analiz etmeyi hedefler. Bu öykülerdeki kadın kahramanların inzivaya çekildikleri odaların, kadınların özgürlük, varoluş ve önem alanı buldukları heterotopyalar olarak işlev gördükleri öne sürülmektedir. Bu kısa hikayeler, heterotopyaların kadınlara bir alan sağlamaları açısından sosyal önemini ve heterotopyaların kaybının yol açacağı sonuçları gözler önüne sermektedir.

Anahtar Kelimeler
Foucault, Heterotopya, Mekan, İngiliz Edebiyatında Feminizm, Amerikan Edebiyatında Feminizm

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri