English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Lisansüstü EFL Öğrencilerinin Ikinci Dilde Yazma Üzerine Öğretmenler Tarafindan Verilen Geribildirime Yönelik Bakış Açıları
Yazılı düzeltme geribildirimlerinin öğrencilerin yazma yetkinliğini geliştirmedeki verimliliği son zamanlarda geniş ölçüde tartışılmıştır. Ancak, oldukça az sayıda çalışma öğrencilerin edinegeldiği geribildirimlere dair bakış açılarını ele almıştır. Dolayısıyla, bu çalışmada kodlamalı düzeltme geribildirimlerine dair bakış açıları incelenmiştir. Araştırma Universiti Utara Malaysia’da hızlandırılmış İngilizce kursunda okuyan lisansüstü öğrencilerle yapılan yarı-yapılandırılmış görüşmeler vasıtasıyla nitel bir yaklaşım sergilemektedir. Öğrenciler bu amaca yönelik seçilmiş ve yeterlilik seviyelerine göre gruplandırılmıştır. Bu öğrenciler iki yazı ödevine dair doğrudan ve dolaylı kodlamalı olmak üzere iki türlü geribildirim almıştır. Daha sonra, öğrenciler ayrı ayrı mülakata alınmıştır. Edinilen veri, açık ve eksensel kodlama teknikleri kullanarak tematik çözümlemelerde bulunmak üzere şahsen-manüel bir şekilde incelenmiştir. Bulgular göstermektedir ki tüm katılımcılar düzenli aralıklarla yapılan düzeltme geribildirimlerine ihtiyaç duymaktadır. Katılımcılar doğrudan geri dönütün açık ve kolay bir geribildirimde bulunma yöntemi olduğunu ve hatalarının düzeltilmesinde öğretmenler tarafından ortaya konan ilgiyi gösterdiğini dile getirmektedir. Diğer yandan, doğrudan yapılan düzeltme geri dönütlerinin kendi üzerlerinde olumsuz psikolojik etkilere neden olabileceğini göstermişlerdir. Dolaylı kodlamalı geribildirimde ise katılımcılar bu türün bağımsız öğrenciler olarak kendi öz güvenlerini artırdığını belirtmişlerdir. İlaveten, bunun öğrenciler için hem zaman hem de güç sarf ettirici olduğunu yansıtmışlardır. Mevzubahis bulgular, en etkili düzetme geribildirim türünü saptamada öğretmenlere yardımcı olarak eğitimsel bir işlev kazanabilir.

Anahtar Kelimeler
İkinci Dilde Yazma, İngilizceyi Yabancı Dil olarak kullanan (EFL) Öğrenciler, Düzeltme Geribildirimi, Nitel Araştırma Yöntemi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri