English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Mersin Folklorunda Püse (Kara Hekim) İle İlgili Tespitler
Mersin; doğuda Adana, kuzeyde Konya ve Karaman, batıda Antalya ile komşu olup güneyde Akdeniz sahil şeridiyle çevrilidir. Mersin’in yerli halkını büyük ölçüde Oğuzların Sarıkeçili, Karakeçili, Boynu İnceli, Ceritli, Avşar, Menemenci ve Tekeli Türkmenleri oluşturmaktadır. Mersin, bu sebeple Orta Asya’yla benzer kültürel değerlere sahip bir yerleşim yeridir. Güney sınırını Akdeniz'in oluşturduğu Mersin, bitki örtüsü açısından önemli bir çeşitliliğe sahiptir. Bu bitkiler içerisinde çam ağaçları en dikkat çekenidir. Bu çalışmada; temiz hava, bol oksijen kaynağı, hayvanların barınak yeri ve insanların ısınma kaynağı olan çam ağaçlarının kuruyan çıralı kısımlarından elde edilen püse (kara hekim) hakkında tespitler sunulmuştur. Püse; geçmişten günümüze kadar ulaşan önemli kültürel öğelerimiz arasındadır. Bu sebeple konu; püsenin elde edilişi, halk sağlığı, geçiş dönemleri, halk inançları ve söz varlığındaki yeri olmak üzere beş ana başlık altında değerlendirilmiştir. Çalışmadaki veriler görüşme yöntemi ve doküman incelemesiyle elde edilmiş olup kültür analizi yöntemiyle incelenmiştir. Bu sayede, bir dönem kültür hayatının önemli unsurları arasında olan püsenin Mersin folklorundaki önemine de dikkat çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mersin, kültür, püse.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri