English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


36-72 Aylık Çocukların Dil Gelişim Özelliklerinin Çeşitli Değişkenler Bakımından İncelenmesi
Bu araştırmanın temel amacı; 36-72 ay çocukların cinsiyet, yaşadıkları bölge, kardeş sayısı ve öğretmenin deneyim süresinin alıcı dil becerilerine etkisini Peabody Resim Kelime Testi aracılığıyla incelemektir. Araştırmanın katılımcıları; Elazığ, Hatay, Kocaeli ve Konya illerindeki 36-72 ay normal gelişim gösteren 191(98 kız, 93 erkek) çocuktan oluşmuştur. Çocukların demografik bilgilerini belirlemek amacıyla araştırmacı çocuğun cinsiyet, kardeş sayısı, annenin öğrenim durumu, babanın öğrenim durumu, sosyal durum, gelir düzeyi, okul öncesi eğitime devam etme durumu ve öğretmenin deneyim süresi sorularını yöneltmiştir. Bu çalışmada, nicel araştırma türlerinden tarama modeli ve kesitsel yöntemden yararlanılmıştır. Araştırmada veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Verilerin analizinde; Normallik Testi, t-Testi ve ANOVA kullanılmıştır. Peabody Resim Kelime Testi’nden aldıkları puanlar dikkate alındığında, 36-72 ay çocukların dil gelişimlerine, cinsiyet, yaşadıkları bölge, öğretmenin deneyim süresi faktörlerinin etkili olduğu (p<0.05), kardeş sayısı faktörünün ise etkili olmadığı (p>0.05) saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Peabody Resim-Kelime Testi, Dil, Çocukta Dil Gelişimi, 36-72 Aylık Çocuklar

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri