English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Akıllı Cihaz Kullanımının 3-6 Yaş Çocukların Gelişimine Etkisinin Okul Öncesi Öğretmenleri Görüşleri Açısından Değerlendirilmesi
Günümüzde kullanılan teknolojik ürünler, insan hayatını yönlendiren, kolaylaştıran ve insan hayatının değişmez bir parçası olan araçlardır. Bu araçlar arasında akıllı telefon, tablet ve bilgisayar bireylerin yaşantılarında önemli bir yere sahiptir. Kullanımı gün geçtikçe artan bu akıllı cihazları küçük çocuklar eskiye oranla daha fazla kullanmayı tercih etmektedir. Akıllı cihaz kullanım yaşının düşmesi ve akıllı cihazların aşırı tercih edilmesi çocukların gelişimlerini birçok yönden etkilemektedir. Bu çalışmada, akıllı cihaz kullanımının 3-6 yaş çocukların gelişimlerine etkilerini okul öncesi öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda incelemek amaçlanmıştır. Çalışma grubunu okul öncesi eğitim kurumlarında çalışmakta olan 50 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formunun iç geçerliliğini sağlamak için uzman görüşü alınmıştır. Uzman görüşleri doğrultusunda araştırmacılar tarafından sorular tekrar gözden geçirilmiş ve son şekli verilmiştir. Verilerin analizinde, betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre, okul öncesi öğretmenleri çocukların akıllı cihazların kullanımının okul öncesi dönemde olmaması gerektiğini düşünmektedir. Öğretmenler akıllı telefon, tablet, bilgisayar gibi akıllı cihazların kullanımı hakkında ailelerin yeterli bilgiye sahip olmadığı görüşündedir. Çocukların akıllı telefon, tablet ve bilgisayar ile genellikle çizgi film izledikleri, çocuk şarkıları dinledikleri ve oyun oynadıkları belirlenmiştir. Okul öncesi öğretmenleri, akıllı cihaz kullanımının çocukların gelişimleri üzerine hem olumlu hem de olumsuz etkiler bıraktığı görüşünü bildirmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi dönem, akıllı cihazlar, okul öncesi öğretmenler

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Aralık 2023 Sayısı

    Dergimizin Aralık 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:4) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri