English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı Öğrencilerinin Staj Yapma Eğilimlerinin Belirlenmesi: Uşak Üniversitesi Örneği
Mesleki ve teknik eğitim öğretimin yapıldığı kurumlarda staj, ön lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilere deneyim ve beceri kazandırmanın en önemli yoludur. Ayrıca staj hem öğrencilerin iş ortamını tanıma, teorik ve uygulama bilgilerini karşılaştırma, mesleki deneyimlerini artırmak hem de kurum ve kuruluşların nitelikli ara elaman ihtiyaçlarına katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri programında öğrenim gören öğrencilerinin yaz stajı eğitimine yönelik görüşlerinin belirlenmesi ve elde edilen sonuçlar çerçevesinde mevcut sorunlara, staj verimliliğini arttırmaya yönelik bir takım öneriler geliştirilmesi amaçlanmıştır. Araştırma materyali olarak, Uşak Üniversitesi Banaz Meslek Yüksekokulu Ormancılık ve Orman Ürünleri programı öğrencileri arasından kolayda örnekleme yöntemi ile 81 tanesi seçilmiştir. Bu öğrencilere anket uygulanmıştır. Anket çalışması 2 bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öğrencilerin demografik yapı ve staj yeri ile ilgili bilgileri, ikinci bölümde ise stajın önemi ve işleyişi ile ilgili 5’li Likert tipi sorular bulunmaktadır. Öğrencilerden, soruları cevaplandırırken, her bir bölümde yer alan soruya önem derecelerine göre en uygun cevabı vermeleri istenmiştir. Sonuç olarak öğrencilerin staj yapılması hakkında eğilimleri ortaya konulmuştur. Öğrencilerin, stajda mesleki becerilerini kullanma imkânı bulduklarını, problemleri görme çözme imkânı bulduklarını ve mesleki alanda takım çalışmasına katıldıklarını belirtmişlerdir. Staj yapan öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun stajdan olumlu sonuçlar aldığı araştırma sonucunda görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Staj Eğitimi, Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri