English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanını Ziyaretçilerinin Profesyonel Turist Rehberlerinden Memnuniyetleri
Profesyonel turist rehberliği mesleği destinasyon için büyük önem taşımaktadır. Destinasyonu ziyaret eden yerli ya da yabancı ziyaretçilerin destinasyonu daha iyi tanımaları rehberler sayesinde gerçekleşmektedir. Ziyaretçilerin katıldıkları turlardan memnuniyetlerinde rehberler önemli rol oynamaktadır. Bu çalışmanın amacı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret eden ziyaretçilerin profesyonel turist rehberlerinden memnuniyetlerinin ölçülmesidir. Çalışmanın örneklemini Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı ziyaret eden yerli ziyaretçiler oluşturmaktadır. Avrupa Müşteri Memnuniyeti Modeli kullanılarak anket yoluyla veriler toplanmıştır. Veriler yapısal eşitlik modellemesi programı yardımıyla analiz edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; rehberin imajı, rehberden algılanan değer ve rehberin hizmet kalitesinin rehberden memnuniyeti olumlu yönde etkilediği, memnuniyetsizlik sonucu oluşan şikâyetin ise rehbere sadakati etkilemediği sonucu ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turist Rehberi, Ziyaretçi Memnuniyeti, Gelibolu Tarihi Alanı.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri