English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Çocuklarda Bilgisayar Oyunları Okur-Yazarlığı Örnek Çalışma: “Ghost In The Shell Stand Alone Complex” Oyunu
Görsel okuryazarlık becerilerini kazanma sürecinde dünyaya ilişkin görsel tasarımlar söz konusu olduğunda bir çocuk için "her şey yenidir", ilk kez görülmektedir. Oyun örgüsü içerisinde eylemde bulunan çocuklar, sürekli bir biçimde gözlem halinde olan varlıklar olarak kendilerine yeni bir şeyler sunan dünyayla görsel bir bütünleşme içindedir. Çocuğun izlenimlerinde anı-imajlar görsel kompozisyonlar olarak süreklilik halindedir ve çocukluğa ait arketipler görsel hafıza bankalarında saklanmaktadır. Fotoğraflar, grafikler, imgeler işlevsel anlamda; teknik ilkeler, kompozisyon, stratejiler, kurgu ve yapım unsurlarıyla etkide bulunurken, sosyal ve kültürel anlamda; anlam yaratma, duygu oluşturma, deneysel ve kavramsal bilginin belirlenmesi, bağlantı oluşturma, izleyicileri anlama, görme ve anlama biçimleri, kendi yaşam deneyimlerini kullanabilme ve dünyayı anlamlandırma boyutlarına denk düşmektedir. Bilgisayar oyunları bu süreçte devreye girerek yaratıcı ve yenilikçi tasarımlarıyla; yeni öğrenilenleri var olan uygulamalara, yeni kombinasyonlara, yeni görme ve eyleme yollarına aktararak yaratıcılık ve yenilik unsurlarına eklemlemektedir. Çocukların sürekli biçimde bütünleşme içinde olduğu görsel bankalardan olan bilgisayar oyunları, görsel okuryazarlık becerisini arttıran ve yönlendiren medya içerikleridir. Günümüzde artık oyun tasarımları sadece görmeye ve duymaya değil, hissedebilmeye de ilişkin teknolojik yenilikleri gereklilik olarak öne sürmekte, her bir yeni oyun versiyonu yeni bir katılımcı hissiyatına da referansta bulunmaktadır. Bu çalışmada ele alınan ve “Ghost in The Shell” adlı animasyonun bir medya uzantısı olarak tasarlanan “Ghost in The Shell Stand Alone” adlı bilgisayar oyunu, görsel ve mekânsal algıyı multiplatform tasarımlar şeklinde ortaya koymakta, mekan-zaman birliğini dağıtarak yapıbozumcu görsel tasarımlarıyla yeni bir tekno-bilinç oluşturmaktadır. Çalışmada, bilgisayar oyunundan seçilen görsellerin analiziyle, fiziksel tasarımın, statik durumdan canlandırma grafiğe uzanan yolda görüntünün algısal karakteristiğini ne şekilde biçimlediği aktarılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Görsel Okuryazarlık, Tasarım, Canlandırma, Teknoloji, Dijital Kültür

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri