English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Sinop ile İlgili Turizm Araştırmaları Üzerine Bir Değerlendirme
Sinop, gerek coğrafi konumu, gerekse doğal, tarihi ve kültürel değerleri açısından Türkiye için potansiyeli oldukça yüksek turizm merkezlerinden birini oluşturmaktadır. Sinop’un bir turizm merkezi olarak gelişimine öncülük etmek için öncelikle Sinop turizmini ön plana çıkaran en önemli aktörlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Sinop’ta turizm konusunda yayınlanmış akademik çalışmaları (makaleler, tam metin bildiriler ve tezler) inceleyerek, alanyazında Sinop turizmini ön plana çıkaran araştırma konularının yıllar içindeki değişimini bibliyometrik analizle ortaya koymaktır. Bu amaçla Google Scholar üzerinden on yıllık bir periyotta (2010-2020) “Sinop” ve “turizm” anahtar kelimeleri kullanılarak elde edilen 45 makale ve bildiri incelenmiştir. Buna ek olarak, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veritabanı aracılığı ile elde edilen 21 tez çalışması incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre incelenen makaleler ve bildiriler çoğunlukla “ekolojik turizm, tarım ve çiftlik”, “alternatif turizm” ve “Sinop Cezaevi ve hüzün turizmi” ile ilgilidir. Tez çalışmaları ise daha çok “Hüzün turizmi, turizm talebi ve yaşam kalitesi” ile ilgilidir. Bulgular Sinop'ta turizm üzerine yapılabilecek gelecekteki araştırmalara yol gösterici niteliktedir.

Anahtar Kelimeler
Sinop, Turizm, Bibliyometrik Analiz

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri