English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Özet


Yorumlayıcı Yapısal Modelleme (YYM) ile Ardahan İli Turizminde Topluluk Kapasitesi Oluşturmayı (TKO) Sınırlayan Engellerin Analizi
Bu çalışmada, Ardahan ili turizm gelişiminde topluluk kapasitesi oluşturulmayı (TKO) sınırlayan engellerin belirlenerek, modellenmesi ve değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla saha çalışmaları, uzman görüşleri ve kapsamlı literatür incelemesiyle, Ardahan ilinde TKO’ yu sınırlayan 15 engel tespit edilmiştir. Bu engeller arasındaki karmaşık nedensel ilişkileri açıklamak için YYM (Yapısal Yorumlayıcı Modelleme) kullanılarak bir çerçeve geliştirilmiştir. YYM sonuçlarına göre; E3 (Eğitim eksikliği), E7 (Devlet desteğinin olmaması), E8 (Mali kaynak eksikliği), E10 (Turizmde yerel lider eksikliği) ve E15 (Turizm uzmanlığının olmaması)’in Ardahan ilinde TKO’yu sınırlayan en temel engeller olduğu saptanmıştır. Söz konusu engellerin yüksek itici güce sahip olması diğer engellerin oluşumunda da önemli bir paya sahip olması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bu engeller üzerinde yapılacak olası bir iyileştirme diğer engellerin de azalmasına neden olacaktır. Araştırmada önerilen metodolojik çerçevenin ve bulguların, teorik bağlamda turizmde TKO literatürüne önemli bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Pratik anlamda ise paydaşlara, Ardahan ilinde turizm gelişiminin planlanması ve yönetilmesine dolaylı olarak katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Topluluk kapasitesi oluşturma, Ardahan, YYM, Turizm gelişimi

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri