Türkçe

Quick accessEv Kadınlarının Turizm Amaçlı Yöresel Yemek Üretimine Bakış Açıları: Bartın İli Örneği
(The Views of Housewives towards Touristic Local Food Production: The Case of Bartın Province )

Author : Nurettin Ayaz   - Sibel Çobanoğlu  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 413-427


Özet
Gastronomi ve kültür turizmi kapsamında seyahate çıkan turistlerin seyahat nedenleri arasında yöresel yemeklerde yer almaktadır. Bununla birlikte turistler birçok destinasyonda yöresel yemekleri deneyimleme konusunda sıkıntılar (estetik, lezzet, kalite, hijyen, fiyat) yaşamaktadır. Bu sıkıntıların aşılmasında yöresel yiyecek hizmeti sunan işletmelerinin nicel ve nitel açıdan yeterli hale getirilmeleri gerekmektedir. Bu araştırmada ev hanımlarının turistler için yöresel yemek üretme konusundaki bakış açılarının ortaya çıkarılması ve turizme kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda kültür ve deniz turizminde önemli bir varış noktası olan Bartın ilinde ikamet eden 420 ev kadınından anket tekniği ile veri toplanmıştır. Verilerin analizi sonucunda ev kadınlarının yöresel yemeklere yönelik tutumlarının üretim, eğitim, girişimcilik ve menü alt boyutlarında şekillendiği saptanmıştır. Ayrıca il özelinde ev kadınlarının bakış açısıyla Bartın ili yöresel yemeklerine yönelik bir sınıflandırma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, yöresel yemek, ev kadınları, bakış açısı, Bartın.

Abstract
The travel reasons of tourists, who travel on gastronomy and cultural tourism, are local foods. However, in many destinations about experiencing of local foods, tourists encounter some problems (aesthetics, taste, quality, hygiene, price). In overcoming these troubles local food service providers' need to be made sufficiently qualitative and quantitative. the purpose of this study is to reveal housewives' viewpoints about producing local dishes for tourists and to inclusive them to tourism. For this purpose, data were collected from 420 housewives, lived in Bartın, an important destination of culture and coastal tourism, by surveying method. according to result of the analysis, it has been determined that the attitudes of housewives towards local foods are shaped by the production, education, entrepreneurship and menu sub-dimensions. In addition, a classification for the local dishes of Bartın province was made in terms of the view of housewives

Keywords
Tourism, local dishes. housewives, viewpoint, Bartın.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri