Türkçe

Quick accessBilişim Devrimi, Sibernetik İletişim ve Stratejik Halkla İlişkiler
(Informatics Revolution, Cybernetics Communication and Strategic Public Relations )

Author : Murat Sezgin  - Lütfiye Talaz  
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 6-2
Page : 559-571


Özet
Teknolojinin gelişimi önü alınmaz bir hızla devam ediyor. Her gün yeni teknolojilere ait yeni araç gereçler vitrinleri süslüyor. Bu teknolojiler, hayatı yeniden yapılandırma ve kolaylaştırma açısından son derece başarılılar. Eskiden ütopik olarak görülen insana ait özelliklerin bir makinada olması, günümüzde normal karşılanan ve olması beklenen durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişimlerin ortaya çıkardığı ağ teknolojileri, sanal alem, siber dünya ve siber kültürde hayatlarımızda yerlerini almış durumdalar. Hayatımıza yön vermeye başlayan bu teknolojiler; bilimden sanata, kültürden tarihe kadar bütün disiplinleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeyi başarmıştır. Değişimi yakından takip etmek zorunda olan halkla ilişkiler alanı da, bu teknolojilerin nimetlerinden yararlanmaktadır. Halkla ilişkilerin siber çağda yaşadığı değişim, yeni bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanal yaşam ve sanal dünya ile hayatımıza giren kavramlar, sibernetik iletişim ve sibernetik kültürün birbiriyle olan bağlantısı ve halkla ilişkilerin siber çağda ne konumda olduğu bu çalışmanın araştırma alanıdır. Bu çalışma ile siber çağın kavramlarının tanımları yapılacak, kavramların doğuşundan bahsedilecek ve birbiri arasındaki ilişkiye bakılacaktır. Araştırma sonucunda, varılacak yargı ve araştırmanın yorumlanışı ile yeni çalışmalara kaynak oluşturulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bilişim, sibernetik, stratejik halkla ilişkiler, sibernetik iletişim, sibernetik çağ

Abstract
Improvement of technology has been continuing with unstoppable speed. New gadgets belonging to new technologies has been decorating showcases day by day. These Technologies are tremendously successful. Machines’ having human like properties, which was seen as utopic in old times, confronts us with a situation which is confronted as normal and is expected to occur. Web technologies which have been revealed via these changes, have sat in our lives in virtual world, cyber world, and cyber culture. These technologies which have started to give direction to our lives, have succeeded to effect whole disciplines directly or indirectly from science to art, from culture to history. Public relations field, which has to follow the change closely, has been benefiting from technology’s blessings. The transformation of public relations in cyber age confronts us as a new research area. The notions which have entered to our live via virtual world and virtual live, the relation between cybernetic communication and cybernetic culture and in which position public relations stand in cyber age, are research field of this work. Definitions of notions of cyber age will be done with this work, and the birth of notions will be mentioned, and the relation between them will be looked at. As a result of research, it is targeted to compose source for new studies via the judgement which will be passed on and commenting of research.

Keywords
Informatics, cybernetic, strategic public relations, cybernetic communication, cybernetic age

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri