Türkçe

Quick accessMeclis’te Grubu Bulunan Partilerin, 2015 Genel Seçimlerinde, Gazetelerde Çıkan Miting Haberlerinin İçerik Çözümlemesi
(Content Analysis of Rally News of Political Parties in the Assembly in the 2015 General Elections )

Author : Murat Sezgin   - Semih Gökçe  
Type : Copyright
Printing Year : 2017
Number : 7-1
Page : 130-144


Özet
Günümüzde yasama, yargı ve yürütmeden sonra dördüncü güç olarak medya görülmektedir. Haberleri veriş şekliyle, konuları ele alış biçimiyle, gündemi belirleme gücüyle medya hep tartışılmıştır. Ülkemizin demokrasi tarihine bakıldığında, medya; olayları, durumları abartmada sayısız örnekler vermiştir. Herhangi bir vasfı olmayan köşe yorumcularıyla kamuoyunu oluşturma, yönlendirme çabası içindedir. Ayrıca liberal kapitalist düzende medya büyük holdinglerin yatırım aracına dönüşmüştür. Bugün Türk medyasına baktığımızda Türkiye’nin en önemli holdingleri, Türkiye’nin en önemli gazetelerine, televizyonlarına sahiptir. Bu sahipliklerini her geçen gün pekiştirmektedir. Birçok sektöre yatırım yapan, devlet ihalelerine giren bu holdingler haliyle belli siyasal gruplarla çıkar ilişkisine girmesi kaçınılmazdır. İktidarlarla yakın ilişki içine girmesi veya başka güçlerin iktidara gelmesinde daha büyük çıkar sağlayacak olması dolaylı veya direkt olarak siyasi aktörlere destek olması her zaman tartışılmaktadır. Bu tartışmalar medyanın gücüne güç katmaktadır. Bu çalışmayla 2015 Genel Seçimleri öncesi dört farklı bakış açısına sahip Hürriyet, Cumhuriyet, Ortadoğu ve Yeni Şafak gazetelerinin, mecliste temsil edilen dört farklı siyasi partiye (CHP, MHP, AKP ve HDP) yaklaşımının fotoğrafı çekilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Siyasal İletişim, Seçim Mitingleri, 2015 Genel Seçimleri, Mitingler, İçerik analizi

Abstract
Today, media is seen as the fourth force after legislation, justice and executive. Media has always been argued with its presentation of news, its method to approach to topics and its power to determine the agenda. Looking to our democracy history, medya has given countless example in exaggerating the situations. It tries to render and direct the public opinion. Moreover, in liberal capitalist system, media has transformed into investment tool of big holdings. Today, looking to Turkish media, it is seen that the most important holdings of Turkey have the most important newspapers and televisions. They reinforce their ownership day by day. These holdings, which invest on several sectors and bid in a state tender, be in a relationship based on interests with some political groups unavoidably. It’s being in a close relationship with authorities or it’s getting more benefit from another authority’s coming to power and it’s supporting political actors directly or indirectly has always been argued. These arguments strengthen the media. Via this work, before general elections of 2015, it is aimed to take a picture of the approach of Hürriyet, Cumhuriyet, Ortadoğu and Yenişafak, which are four newspapers of four different political aspect to the four different political parties which are represented in national assembly.

Keywords
Political Communications, Election Rallies, 2015 General Elections, Rallies, Content Analysis

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri