Türkçe

Quick accessÖrgüt Kültürü ve Halkla İlişkiler
(Organizational Culture and Public Relations )

Author : Murat Sezgin   - Beyza Bulut  
Type : Copyright
Printing Year : 2013
Number : 3-2
Page : 182-194


Özet
Örgüt kültürü, bir örgütün temel değerlerini çalışanlara ileten sembol ve mitolojiler bütünüdür. Örgütlere ait kültürler, zaman içinde gelişerek örgüt çalışanlarının, ortamın fırsat ve tehditleriyle etkileşim kurması üzerinde etkili olmaktadır. Örgütteki kişiler ve kararlar üzerinde önemli değerler sistemi oluşturan örgüt kültürü, halkla ilişkiler üzerinde de etkili olmaktadır. Halkla ilişkiler, işletmelerde iç ve dış çevreler arasında karşılıklı iletişimi sağlayan bir yönetim fonksiyonu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda halkla ilişkiler faaliyetlerinin bilinçli ve sistemli bir şekilde sunulması örgüt kültürü açısında büyük bir önem taşımaktadır. Dolayısıyla halkla ilişkiler faaliyetlerinin etkili bir şekilde sürdürülebilmesi için, örgütlerinde sahip oldukları örgüt kültürünü farkında olması gerekmektedir. Bu çalışma örgüt kültürünü oluşturan unsurları ve oluşan kültürün halkla ilişkiler faaliyetlerini nasıl etkilediğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Halkla İlişkiler, Örgüt Kültürü, Halkla İlişkiler İletişimi

Abstract
The organizational culture of is the total sum of the symbols and myths conveying the basic values to the employees. The cultures that belong to organizations develop in time and exert an effect on the workers of the organization in establishing interactions through the opportunities and threats of the environment. The organizational culture which forms an important system of values on the individuals and decisions also plays a role on public relations. Therefore, the individuals should be aware of the organizational culture they have in their organizations in order to maintain the activities of public relations effectively. The public relations is confronting to us as a management function providing the mutual contact between the internal and external environment at the companys. In this connection, submitting the actions of public relations consciously and orderly looms large in the sense of the organizational culture. This study aims to explore the components of organizational culture and how this culture affects public relations activites.

Keywords
Organizational Culture, Public Relations, Contact of Public Relations

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri