Türkçe

Quick accessHalkla İlişkiler Uygulamalarından Beyaz Masa: Uşak Belediyesi Örneği
(White Table of Public Relations Practice: The Case of the Municipality of Uşak )

Author : Murat Sezgin  - Emine Hilal Özbay  
Type : Copyright
Printing Year : 2016
Number : 6-1
Page : 198-209


Özet
Günümüzde, bütün çağdaş yönetimler yürüttükleri hizmetler konusunda topluma bilgi ve hesap vermek, halkın dilek ve düşüncelerini öğrenerek çalışmalarında bunlardan faydalanmak ve böylece kendileri ile toplum arasında en yüksek oranda uyum sağlamak amacı taşıyan halkla ilişkileri, yönetim sürecinin vazgeçilmez bir unsuru olarak benimseyip uygulamak zorundadır.Demokratik toplumlarda kamu yönetiminin varlık nedeni topluma hizmet etmektir. Yönetim halka hizmet için bir araçtır. Bu anlayış doğrultusunda belediyeler, hizmetinde olduğu ve kendisine varlık kazandıran halka karsı duyarlı, sorumlu ve saygılı bir yönetim felsefesine sahip olmak zorundadır. Yerel yönetimler içerisindeki belediyeler, günümüzde halkla iç içe olan ve demokratik düşüncelerin yerleşmesinde önemli bir yere sahip kuruluşlardır. Bu işlevi ile belediyelerdeki halkla ilişkiler sürecinin; hizmetlerin daha iyi olması ve hizmetlerin belirlenmesinde, hizmetlerin hedef kitleye ulaştırılarak en yüksek oranda uyum ve işbirliğinin sağlanması yönünde üstlendiği roller gittikçe önemini artırmıştır. Bu bağlamda belediyeler halkla ilişkiler faaliyetlerinde farklı halkla ilişkiler araç ve tekniklerini kullanmaktadır. Çalışmada, belediyeler tarafından 1994 de kullanılmaya başlanılan Beyaz Masa uygulamasının Uşak Belediyesi tarafından icrasına yönelik bir inceleme yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Beyaz Masa, Halkla İlişkiler, Belediyeler.

Abstract
Nowadays, all modern governments to provide information and accountability to the community about the services they perform, the work learning the people's wishes and ideas to take advantage of them, and so that is intended to ensure compliance with the highest proportion of society with their own public relations is to implement the management process to adopt as an indispensable element. The reason for existence of public administration in a democratic society is to serve the community. Management is a tool for the public. Municipalities, in accordance with this understanding, and the saving presence of the public service against him responsive, responsible and respectful must have a management philosophy. Local governments in the municipalities today is intertwined with the public and are an important foundation of democratic thought in the settlement. The public relations process in municipalities with this function; the determination of the services to be better and service roles that serve the audience and conveyed the highest rate of compliance undertaken towards ensuring increased cooperation increasingly important. In this context, various public relations activities in municipalities use public relations tools and techniques. In the study, the use of municipalities by 1994, initiated a review of the White Panel application is made for execution by the Municipality of Usak.

Keywords
White Table, Public Relations, Municipalities.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri