Türkçe

Quick accessKültürel Mirasın Turizm Amaçlı Kullanımı: Bergama İlçesi Örneği
(Utilization of Cultural Heritage for Tourism Purposes: The Case of Bergama County )

Author : Seda Süer    
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-3
Page : 479-502


Özet
Kültürel miras varlıklarının turizm amaçlı kullanımı ile turizme kazandırılması ve turistler için çekim alanına dönüştürülmesi sonucunda kültürel miras turizmi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, Bergama ilçesinde bulunan kültürel miras varlıklarını tanıtarak, bu varlıkların turizm amaçlı kullanımı sırasında turistler tarafından arzu edilen hizmetleri tespit etmektir. Bu amaçla, Bergama ilçesinde bulunan kültürel miras varlıklarını turizm amacıyla 2019 yılı Ağustos ayında ziyaret eden yerli ve yabancı 400 turiste yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Elde edilen demografik veriler, oran ve frekans yöntemiyle analiz edilmiştir. Ayrıca demografik verilere göre turistlerin kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımında arzu ettikleri hizmetler çoklu yanıt çapraz tablo yöntemiyle incelenmiştir. Bulguların sonucuna göre yapılması en çok arzu edilen hizmet rehberlik hizmetidir. Bu hizmeti sırasıyla tarihi alanların bakımı, restorasyonu, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve temizlik, rekreasyon ve bilgilendirme hizmetleri izlemiştir. Sonuç olarak bu çalışma; kültürel miras varlıklarının turizm amacıyla kullanılması konusunda gerçekleştirilmesi arzu edilen hizmetlerle kültürel mirasın başarılı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Miras, Kültürel Miras Turizmi, Bergama.

Abstract
Cultural heritage tourism emerged as a consequence of the utilization of cultural heritage assets for tourism purposes, transforming them into tourist attractions. The study aims to introduce the cultural heritage assets in Pergamon county and determine the services desired by the tourists during the utilization of these assets for tourism purposes. The face-to-face questionnaire technique was applied to 400 domestic and foreign tourists who visited the cultural heritage assets for tourism purposes in Pergamon county in August 2019. The demographic data were analyzed by the ratio and frequency method. The services desired by tourists were examined with the multi-response cross-tab method. The most desirable service, guidance service, was followed by maintenance, restoration, transportation, landscaping and cleaning, recreation, and information services of the historical sites, respectively. In conclusion, this study contributes to the successful management of cultural heritage with the desired services in the utilization of cultural heritage assets for tourism purposes.

Keywords
Cultural Heritage, Cultural Heritage Tourism, Pergamon.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri