Türkçe

Quick access“Organize İşler” Filminde İdeolojinin İnşası
(The Construction of Ideology in the Movie "Organize İşler" )

Author : Mevlüt Can Koçak   - Olgun Küçük  
Type : Copyright
Printing Year : 2021
Number : 11-3
Page : 526-537


Özet
İdeoloji, içinde yaşanılan toplumun yapısı ve siyasal düzenine yön vermektedir. Sinema, ideolojinin aktarılmasında önemli role sahip olabilir. İnsanlar bir dizi veya filmi izlerken genellikle savunmasız durumdadır. Bir komedi filmi izleyip sadece güldüğünü ve eğlendiğini sanan izleyici, ideolojik bir aygıt tarafından etkilendiğinin farkında dahi değildir. Çalışmada “ideolojik film eleştiri” yöntemi kullanılarak “Organize İşler “ filmi, diyalog ve sahneler bazında çözümlemeye tabi tutulmuştur. Süre olarak fazla olmamakla birlikte şiddetin kitleselliği ve kullanılan sıra dışı yöntemleri dikkat çekicidir. Şiddetin yoğun gösterimi ve sıradanlaştırılması izleyicinin dünyaya karşı kendisini zayıf görmesine yol açabilecektir. İyi insanlar filmde genellikle büyük sorunlarla uğraşıyor gösterilirken, kolay ve müreffeh bir hayat süren kötü insan temsillerine fazlaca yer verilmiştir. Kötülük problemi bağlamında düşünüldüğünde, iyi olmanın insana mutluluk ve huzur getiremediği düşüncesi varlığını hissettirmektedir. Eğitimli ve donanımlı olmanın toplumsal yaşamda bir avantaj olmadığı düşüncesi de bazı bölümlerde betimlenmiştir. Filmin bu türden mesajları izleyiciye toplumsal hiyerarşinin belirlenmesinde bilgi ve kültürün belirleyici bir unsur olmadığını ekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kitle İletişim, Sinema, İdeoloji

Abstract
Ideology gives direction to the structure and political order of the society in which we live. Cinema can play an important role in conveying ideology. People are often vulnerable while watching a TV show or movie. The viewer, who watches a comedy movie and thinks she is just laughing and having fun, is not even aware that she is being influenced by an ideological device. In this context, the movie “Organized İşler” was analyzed on the basis of dialogue and scenes. Although it is not long in terms of duration, the massiveness of the violence and the extraordinary methods used are remarkable. Intense display and routinization of violence may cause the audience to see themselves as weak against the world. While good people are often shown dealing with big problems in the film, there are many portrayals of bad people who lead easy and prosperous lives. When considered in the context of the problem of evil, the thought that being good does not bring happiness and peace to people makes its presence felt. The idea that being educated and equipped is not an advantage in social life has also been described in some sections. Such messages of the film suggest to the audience that knowledge and culture are not important factors in determining the social hierarchy.

Keywords
Mass Communication, Cinema, Ideology

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri