Türkçe

Quick accessÖzet


Korona Virüs Salgını Bağlamında Yerel Halkın Turistlere Yönelik Tutumları: Çanakkale Örneği
2019 yılının son aylarında Çin’in Hubei eyaletine bağlı Wuhan şehrinde ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) küreselleşmenin kaçınılmaz etkilerinden biri olan seyahatlerin artması ile birlikte kısa bir süre içerisinde birden fazla ülkeye yayılmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak adlandırılan küresel salgın hastalık ilan edilmiştir. Korona virüsün küresel salgın hastalık ilan edilmesiyle birlikte insanlarda stres, bunaltı, gerginlik, kaygı ve korku gibi bir takım psikolojik tepkimeler görülmeye başlamıştır. Bunun yanı sıra korona virüs salgının yoğun olarak yaşandığı bölgelerin imajı büyük oranda zedelenmiştir. Günümüzde özellikle salgının az görüldüğü destinasyonlarda yaşayan insanlar arasında bu bölgelerden seyahat eden turistlere yönelik azalan güven ve artan endişe gibi sorunların ortaya çıkmasının kaçınılmaz olduğu görülmektedir. Bu çalışma korona virüs (Covid-19) salgın hastalığına bağlı olarak Çanakkale’de yaşayan yerel halkın turistlere yönelik tutumlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada farklı demografik özelliklere sahip yerel halktan oluşan katılımcılar ile nitel araştırma yöntemlerinde yaygın bir şekilde kullanılan yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi ile değerlendirmeye tabii tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Korona Virüs, Yerel Halk, Tutum, Çanakkale.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri