Türkçe

Quick accessÖzet


Televizyon Reklamlarında Ünlü Kullanımının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi: Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
Firmalar, uyguladıkları reklam stratejileri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi amaçlarlar. Reklamlar filmlerinde firmalar tarafından en sık uygulanan stratejiler; ürünü önceden kullanmış ve memnun kalmış insanların kullanılması, reklam konusu ile ilgili bir uzmanın kullanılması, reklam filminde günlük yaşamdan alınan bir kesitin kullanılması, sosyal medya fenomenlerinin ve televizyon ünlülerin kullanılması sayılabilir. Ülkemizde pek çok firma reklamlarında ünlü kullanılması stratejisini kullanmaktadır. Bu çalışmada Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin reklam izleme alışkanlıkları ve reklamlarda ünlü kullanımı stratejisinin nasıl algılandığı araştırılmıştır. Birinci başlıkta pazarlama iletişimi ve reklam kavramına ilişkin literatür, ikinci başlıkta televizyon reklamları ve reklamlarda ünlü kullanılması stratejisine ilişkin literatür ve son başlıkta da araştırmanın amacı, yöntemi ve araştırmada elde edilen bulguların analizi yer almıştır.

Anahtar Kelimeler
Ünlüler, Reklam, Televizyon Reklamları, Tüketici Davranışları

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri