Türkçe

Quick accessÖzet


Bilişim Devrimi, Sibernetik İletişim ve Stratejik Halkla İlişkiler
Teknolojinin gelişimi önü alınmaz bir hızla devam ediyor. Her gün yeni teknolojilere ait yeni araç gereçler vitrinleri süslüyor. Bu teknolojiler, hayatı yeniden yapılandırma ve kolaylaştırma açısından son derece başarılılar. Eskiden ütopik olarak görülen insana ait özelliklerin bir makinada olması, günümüzde normal karşılanan ve olması beklenen durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu değişimlerin ortaya çıkardığı ağ teknolojileri, sanal alem, siber dünya ve siber kültürde hayatlarımızda yerlerini almış durumdalar. Hayatımıza yön vermeye başlayan bu teknolojiler; bilimden sanata, kültürden tarihe kadar bütün disiplinleri doğrudan veya dolaylı olarak etkilemeyi başarmıştır. Değişimi yakından takip etmek zorunda olan halkla ilişkiler alanı da, bu teknolojilerin nimetlerinden yararlanmaktadır. Halkla ilişkilerin siber çağda yaşadığı değişim, yeni bir araştırma alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sanal yaşam ve sanal dünya ile hayatımıza giren kavramlar, sibernetik iletişim ve sibernetik kültürün birbiriyle olan bağlantısı ve halkla ilişkilerin siber çağda ne konumda olduğu bu çalışmanın araştırma alanıdır. Bu çalışma ile siber çağın kavramlarının tanımları yapılacak, kavramların doğuşundan bahsedilecek ve birbiri arasındaki ilişkiye bakılacaktır. Araştırma sonucunda, varılacak yargı ve araştırmanın yorumlanışı ile yeni çalışmalara kaynak oluşturulması hedeflenmektedir.

Anahtar Kelimeler
Bilişim, sibernetik, stratejik halkla ilişkiler, sibernetik iletişim, sibernetik çağ

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri