Türkçe

Quick accessÖzet


Geçmiş Peyzajları Gelecek için İnşa Etmek: Bir Sulak Alanın Peyzaj Biyografisi
Peyzaj biyografisi, belirli bir bölgenin tarih öncesi gönemlerinden bugüne kadar geçen süre içerisinde uzun dönem değişimlerinin, mekânsal dönüşümler, değerler, sosyal ve ekonomik gelişmelerin birbiriyle olan ilişkileri arasındaki karmaşık etkileşimin üzerinde yoğunlaşarak analiz edilebilir şekilde değerlendirilmesidir. İnsan yaşamının vazgeçilmez bir parçası olarak peyzajlar, insan yaşamındaki anları, anıları ve düşünceleri özümseme potansiyeline sahiptir. Bu özümsemeye insanın varlığı ve kişisel hayat döngüleri de katkı sağlamaktadır. Bu araştırmada; peyzaj-insan-mekân (sulak alan-Bafa Gölü) ve zaman özelliklerinin birbirlerini uzun dönemde (longue durée) nasıl biçimlendirdikleri, değiştirdikleri ve dönüştürdükleri biyografik açıdan ortaya konulmuştur. Bu amaçla; Bafa Gölü ve çevresinin biyografik veri tabanı tarihsel haritaların ve geçmişe yönelik verilerin Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında işlenmesiyle oluşturulmuştur. Veri tabanındaki sayısal veriler ilk önce dönemsel özelliklerine göre ayrılmış, eğilim ve yoğunluk analizleri yapılarak haritalandırılmıştır. Sonuçta, bir sulak alan peyzajının geçmiş ve bugünle bağlantısı biyografik olarak ortaya konulmuş ve gelecek için öngörülerde bulunulmuştur. Bu öngörülerle peyzajın uzun dönem değişimleri irdelenmiş, biyografik yaklaşımın sadece peyzaj mimarları için değil, bu çalışmaya katkı koyacak farklı meslek disiplinleri için de önemi vurgulanmıştır. Bu araştırmanın sonuçları bundan sonraki çalışmalarda hem bir sulak alan peyzajının hem de farklı peyzajların geçmiş ve gelecekle bağlantısının kurulması ve geleceğinin yönetilmesi konusunda kültürel mirasla ilgili çalışmalara katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler
Peyzaj, Peyzaj biyografisi, Uzun Dönem (Longue Durée), Bafa Gölü, Sulak Alan, Geçmiş Peyzajlar.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri