Türkçe

Quick accessÖzet


Kültürel Mirasın Turizm Amaçlı Kullanımı: Bergama İlçesi Örneği
Kültürel miras varlıklarının turizm amaçlı kullanımı ile turizme kazandırılması ve turistler için çekim alanına dönüştürülmesi sonucunda kültürel miras turizmi ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın amacı, Bergama ilçesinde bulunan kültürel miras varlıklarını tanıtarak, bu varlıkların turizm amaçlı kullanımı sırasında turistler tarafından arzu edilen hizmetleri tespit etmektir. Bu amaçla, Bergama ilçesinde bulunan kültürel miras varlıklarını turizm amacıyla 2019 yılı Ağustos ayında ziyaret eden yerli ve yabancı 400 turiste yüz yüze anket tekniği uygulanmıştır. Elde edilen demografik veriler, oran ve frekans yöntemiyle analiz edilmiştir. Ayrıca demografik verilere göre turistlerin kültürel mirasın turizm amaçlı kullanımında arzu ettikleri hizmetler çoklu yanıt çapraz tablo yöntemiyle incelenmiştir. Bulguların sonucuna göre yapılması en çok arzu edilen hizmet rehberlik hizmetidir. Bu hizmeti sırasıyla tarihi alanların bakımı, restorasyonu, ulaşım, çevre düzenlemeleri ve temizlik, rekreasyon ve bilgilendirme hizmetleri izlemiştir. Sonuç olarak bu çalışma; kültürel miras varlıklarının turizm amacıyla kullanılması konusunda gerçekleştirilmesi arzu edilen hizmetlerle kültürel mirasın başarılı bir şekilde yönetilmesine katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Kültürel Miras, Kültürel Miras Turizmi, Bergama.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri