Türkçe

Quick accessÖzet


Kırsal Mirasın Korunması ve Yerel Turizm: Foça Kozbeyli Örneği
Kırsal miras alanları, doğal çevre, geleneksel konut dokusu ve sosyal unsurlarıyla birlikte bütüncül olarak korunması gerekli kültürel peyzaj niteliği taşımaktadır. İçinde bulunulan teknoloji ve iletişim çağında, gelişen ve değişen ekonomik, sosyal ve kültürel parametreler ile yoğun ve hızlı kentleşme gibi etkenler kırsal alanlarda da değişime yol açmaktadır. Öte yandan, geleneksel dokusunu koruyan ve yerel yaşam biçimlerini sürdüren yerleşimler, kent yaşamından uzaklaşmak isteyenler için cazibe merkezleri durumuna gelmiştir. Tüm bu etkenler kırsal mirasın korunmasında çok yönlü sorunlara sebep olmaktadır. Çalışmanın amacı, kırsal yerleşimlerde gerçekleştirilen koruma çalışmalarının ne ölçüde sürdürülebilir nitelikte olduğunu sorgulamak ve yerel turizmin koruma faaliyetlerine olumlu-olumsuz etkilerini irdelemektir. İzmir ili, Foça ilçesi, Kozbeyli Mahallesi, koruma altına alınmış geleneksel dokuya sahip olmasının yanı sıra yerel turizmin de etkisiyle son yıllarda değişim sürecine girmesi sebebiyle çalışma alanı olarak seçilmiştir. Kentsel sit alanında, tescil tarihinden günümüze dek fiziksel çevredeki değişim ortaya konularak, yerel turizm işletmeleri, konum, işlev ve tarihi çevreyle olan ilişkileri bağlamında incelenmiştir. Elde edilen veriler, alanın miras değerleri, yerleşimdeki sorunlar ve potansiyelleri açısından irdelenerek, yerel turizmin kırsal koruma çalışmalarında etkin bir araç olarak kullanılması bağlamında değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kırsal Miras, Kırsal Koruma, Kültürel Peyzaj, Yerel Turizm, Kozbeyli

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri