Türkçe

Quick accessÖzet


Mudanya Tarihi Evlerinden Bir Örnek: Yeniden Yapım Çalışmalarının İncelenmesi
Mudanya Bursa'nın bir ilçesidir ve eski şehir dokusu sit alanıdır. Mudanya, kıyı şeridi ve tarihi yapısı itibariyle turistik bir kasabadır. Bu çalışmada 9–10–11–12 numaralı parsellerdeki evler incelenmiştir. Bu parseller 1158 ada üzerinde yer almaktadır. Yıkılan binaların tehlikeli olması nedeniyle etütleri yapılmış ve etütleri Bursa Koruma Kurulu tarafından onaylanmıştır. 9 ve 10 nolu parsellerde hali hazırda mevcut olmayan yapılar tescillidir. 11 ve 12 nolu parsellerde bina bulunmamaktadır. Tescilli bu binalarda yapısal bozulma ve işlevsel yapının yitirilmesi nedeniyle önce kullanımı terk edilmiş, sonra yıkılmaya başlamıştır. 9 ve 10 no’lu parsellerde geleneksel yapım tekniğinde rekonstrüksiyon projesi ayrıca 11 ve 12 no’lu parsellerde ise betonarme yapı projesi, Koruma Kurulu Planında verilen yapım şartlarına göre hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Restorasyon, Mimari, Yeniden Yapılanma, Geleneksel Binalar, Tarihi doku.

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri