Türkçe

Quick accessÖzet


“Organize İşler” Filminde İdeolojinin İnşası
İdeoloji, içinde yaşanılan toplumun yapısı ve siyasal düzenine yön vermektedir. Sinema, ideolojinin aktarılmasında önemli role sahip olabilir. İnsanlar bir dizi veya filmi izlerken genellikle savunmasız durumdadır. Bir komedi filmi izleyip sadece güldüğünü ve eğlendiğini sanan izleyici, ideolojik bir aygıt tarafından etkilendiğinin farkında dahi değildir. Çalışmada “ideolojik film eleştiri” yöntemi kullanılarak “Organize İşler “ filmi, diyalog ve sahneler bazında çözümlemeye tabi tutulmuştur. Süre olarak fazla olmamakla birlikte şiddetin kitleselliği ve kullanılan sıra dışı yöntemleri dikkat çekicidir. Şiddetin yoğun gösterimi ve sıradanlaştırılması izleyicinin dünyaya karşı kendisini zayıf görmesine yol açabilecektir. İyi insanlar filmde genellikle büyük sorunlarla uğraşıyor gösterilirken, kolay ve müreffeh bir hayat süren kötü insan temsillerine fazlaca yer verilmiştir. Kötülük problemi bağlamında düşünüldüğünde, iyi olmanın insana mutluluk ve huzur getiremediği düşüncesi varlığını hissettirmektedir. Eğitimli ve donanımlı olmanın toplumsal yaşamda bir avantaj olmadığı düşüncesi de bazı bölümlerde betimlenmiştir. Filmin bu türden mesajları izleyiciye toplumsal hiyerarşinin belirlenmesinde bilgi ve kültürün belirleyici bir unsur olmadığını ekmektedir.

Anahtar Kelimeler
Kitle İletişim, Sinema, İdeoloji

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri