Türkçe

Quick accessÖzet


Okullarda Alınan Korona Virüs Önlemlerine ve “Okulum Temiz” Belgesine Yönelik Öğrenci Velilerinin Tutumu
Yakın dönemin en büyük salgın hastalıklarından biri olan COVİD 19, kısa sürede bütün dünyayı etkisi altına almış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilmiştir. Salgın, başta gündelik hayat ve sosyal yaşam olmak üzere üretimi, tüketimi, ticareti, eğitimi, turizmi, uluslararası ilişkileri, kamusal yapıyı derinden etkileyerek bir anda dünyanın adeta gidişatını değiştirmiştir. Salgından daha fazla etkilenmemek için ülkeler bir yandan kapanırken diğer yandan hayatın tamamen durmaması adına her alanda alternatifler geliştirme çabasına girmişlerdir. Ülkemizde de özellikle eğitim alanında faaliyetlerin devam etmesi için farklı yol ve yöntemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmalarla birlikte farklı kesimlerde okullar açılsın mı? açılmasın mı? tartışmaları yaşanmaya başlanmıştır. Millî Eğitim Bakanlığı da salgından etkilenmeden süreci işletmek maksadıyla okullarda gerekli önlemlerin alınması için çalışma başlatmış, bu çalışmaları tamamlayan okullara ise ‘okulum temiz’ belgesi verilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Millî Eğitim Bakanlığı’nın başlatmış olduğu ‘okulum temiz’ uygulamasına karşı velilerin yaklaşımlarının nasıl olduğunu tespit etmeye çalışmaktır. Çalışma kapsamında velilerin okullarda alınan korona virüs önlemlerine ve ‘Okulum Temiz’ belgesine karşı tutumları incelenmiştir. Bu kapsamda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde eğitim alan öğrenci velilerine 17 soruluk bir anket uygulanmış ve çalışmaya 869 kişi katılmıştır. Elde edilen temel verilere göre, velilerin çoğunun okullarda alınan korona virüs önlemlerine ve ‘Okulum Temiz’ belgesine güvendiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Koronavirüs, Okulum Temiz, Virüs Önlem, Eğitim, Karabük

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri