Türkçe

Quick accessSearch

Muhammed Ali Yetgin
Covid 19’un Birleşik Krallık’taki Şirketlere Etkisi Üzerine Görgül Bir Araştırma ,ss. 655-663
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri