Türkçe

Quick accessSearch

Hakan Alp
Günümüz Ana Akım Gazetelerinde Gazetecilik ve Edebiyat İlişkisi Üzerine Bir İnceleme ,ss. 242-251
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Hakan Alp
Popüler Kültürde Şiddet Olgusu üzerinden Recep İvedik 5 Filminin Analizi ,ss. 28-40
Özet | Abstract | Full Text (PDF) |

Advanced Search


Announcements

Formerly Karabuk University
Journal of Institute of Social Sciences between 2013-2020
(ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841))

Adress :Journal of Humanities and Tourism Research
Phone :0370 418 86 00 Fax :0 370 418 83 33
Email :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri