English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kastamonu (Daday) Ertaş Köyü Camii Kalem İşleri ve Mevcut Korunma Durumu
(Kastamonu (Daday) Ertaş Village Mosque Wall Paintings and Current Conservation Status )

Yazar : İ.M.V.Noyan Güven   - Muhammet Bilgen  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-4
Sayfa : 901-918


Özet
Hangi döneme ait olursa olsun bütün kültür varlıklarının korunması, kayıt altına alınması, özelliklerinin araştırılarak bilim ve sanat camiası ile paylaşılması önemlidir. Özellikle belirli bir döneme tanıklık etmiş köy camileri köyden şehre göç sebebi ile sahipsiz ve bakımsız kalmakta, tanıklık ettikleri dönemin verileriyle birlikte yok olmaktadırlar. Bu sebeple köy camilerinin yok olmadan önce kayıt altına alınması büyük önem arz etmektedir. Bu araştırma, Kastamonu Daday ilçesi Ertaş Köyünde yer alan, Ertaş Köyü Camii kalem işlerinin mevcut durumlarının kayıt altına alınması, kalem işlerinde oluşmuş bozulmaların belirlenmesi ve kompozisyon özelliklerinin araştırılması amacı ile yapılmıştır. Camii ve kalem işleri yerinde incelemeler, kaynak kişilerin aktardıkları ve arşiv araştırmaları ile yazılı ve görsel olarak detaylı bir şekilde belgelenip kayıt altına alınmıştır. Ertaş Köyü Camii ve kalem işleri 1950’li yıllarda yapılmış, günümüze yakın tarihli bir eserdir. Yöredeki diğer bazı köy camilerinde görülen kalem işleri ile büyük oranda benzerlik gösteren bir bezemeye sahip Ertaş Köyü Camii, yapıldığı dönemin ve yörenin kültürel, sanatsal ve estetik özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Köy camilerinin daha hızlı yok olma riski ile karşı karşıya kaldıkları gerçeği dikkate alınırsa, çalışmada kayıt altına alınan bilgiler, hem Kastamonu yöresindeki camiler ve kalem işleri ile ilgili çalışma yapan araştırmacılara kaynak oluşturacak, hem de ilerleyen zamanlarda Camii ve kalem işlerinin olası bir hasar durumunda koruma ve onarım çalışmalarının daha bilimsel yapılabilmesi için veri sağlayacaktır. Böylelikle Camii ve kalem işleri özgünlüğünü uzun yıllar muhafaza edebilecektir.

Anahtar Kelimeler
Kalem işi, Ertaş Köyü Camii, Bezeme, Koruma, Onarım.

Abstract
It is crucial for all cultural heritages, whether they belong to ancient times or more recent periods, to be protected, documented and shared with the scientific and artistic community by investigating their characteristics. Notably, the village mosques that bore witness to a specific time become abandoned and neglected due to the migration of villagers to city centers. Therefore, those mosques disappear with the data of the witnessed time. This is why documenting the village mosque before they disappear is excessively important. This research has been performed for the purpose of documenting the current situation of the wall paintings of Ertaş Village Mosque, located in Ertaş Village of Kastamonu Daday country, determining the corruptions on the wall paintings and investigating the composition characteristics. The mosque and the wall paintings have been documented in detail and recorded by means of on-site examinations and by relaying information from local sources and archive researches both visual and written. Ertaş Village Mosque and the wall paintings that belong to the 1950s are historical artifacts close to the present. Ertaş Village Mosque, which has a high similarity of decoration with the wall paintings of some other village mosques in the region, features all the cultural, artistic and aesthetic characteristics of the region of that time. Since village mosques have a higher probability of disappearing quickly, the information recorded in the research will both be a source to the researchers who perform studies related to the wall paintings and the mosques in Kastamonu province and provide beneficial data for more scientific conservation and restoration in the case of further damages to the mosque and wall paintings. Therefore, the mosque and the wall paintings will be able to maintain their originality for years.

Keywords
Wall paintings, Ertaş Village Mosque, Decoration, Conservation, Restoration

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri