English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Coronavirüs Salgını ve Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Öğretmen Görüşleri: Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi ve Şehit Ertan Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi (Sinop) Örneği
(Teacher Views on Coronavirüs Epidemic and Distance Education Process: Şehit Bülent Yalçın Sport High School and Şehit Ertan Yılmaz Fine Arts High School (Sinop) Example )

Yazar : Hüseyin Vehbi İmamoğlu   - Fatma Siyimer İmamoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-4
Sayfa : 742-761


Özet
Bu araştırmanın amacı Coronavirüs Salgını ve Uzaktan Eğitim Süreci Hakkında Öğretmen Görüşlerinin -Şehit Bülent Yalçın Spor Lisesi ve Şehit Ertan Yılmaz Güzel Sanatlar Lisesi (SİNOP) Örneği- belirlenmesidir. Coronavirüs salgını, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilmiş ve çok önemli bir problemdir. Bu salgın dolayısıyla diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de eğitime ara verilmiş ve tehdit geçinceye kadar uzaktan eğitim verilmesi konusunda tedbir alınmıştır. Hastalığın insan sağlığı konusundaki tehditleri bir yana eğitim üzerinde de ciddi sonuçları vardır. Eğitim gibi önemli bir konunun göz ardı edilemeyeceği gerçeğinden hareketle planlanan uzaktan eğitim konusunda gerek altyapı sorunları gerekse de süre konusunda birtakım tereddütler mevcuttur. Tehlikenin boyutları dikkate alındığında, eğitim hususunda sürecin nasıl işleyeceği, ne kadar süreceği ve olası sonuçları hakkında eğitimin bir paydaşı olan öğretmenlerin görüşleri son derece önemli olacaktır. Bu araştırma söz konusu risklerin giderek arttığı gerçeğinden hareketle, eğitimcilerin etkin konumu ve uzaktan eğitim konusundaki farkındalıkları hakkında bir tespit yapmak adına yapılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin coronavirüs salgını ve uzaktan eğitim hakkında bilgi sahibi olup olmadığı, coronavirüs salgınının neden olduğu problemlerin farkındalık oranı, coronavirüs salgınıyla mücadele konusunda mevcut eğitim politikaları hakkında bilgi düzeyleri, uzaktan eğitimin uygunluğu veya uygulanabilirliği hakkındaki görüşleri ile öğretmenler arasında uzaktan eğitimin öğretmen ve eğitim sistemi açısından sonuçları ve öğretmenlerin uzaktan eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar konusunda aralarında anlamlı bir fark olup olmadığı ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Coronavirüs, Covid-19, Salgın, Pandemi, Uzaktan Eğitim, Sağlık

Abstract
The aim of this study is to find out teachers’ views on the coronavirus epidemic and the distance education process, taking the case of Şehit Bülent Yalçın Sport High School and Şehit Ertan Yılmaz Fine Arts High School (SİNOP). The coronavirus epidemic has been declared as a pandemic by the World Health Organization, and it is a very important problem. Due to this epidemic, education was interrupted in our country as in other countries and measures were taken to provide distance education until the threat has passed. The disease has serious consequences in education apart from its threats to human health. Based on the fact that an important issue such as education cannot be ignored, there are some hesitations regarding both the infrastructure problems and the duration of distance education. Considering the dimensions of the hazard, the opinions of teachers, who the stakeholders of education are, how the process will work, how long it will take and what its possible consequences will be is extremely important. Based on the fact that these risks are gradually increasing, the present study was conducted to find out the effective position of educators and their awareness about distance education. In order to achieve this aim, a semi-structured interview form prepared with expert opinions was used in relation to the coronavirus epidemic and the distance education concept and process. The scope of the study consists of teachers at Sinop Şehit Bülent Yalçın Sport High School and Şehit Ertan Yılmaz Fine Arts High School. The study tried to find out whether teachers have information about the coronavirus epidemic and distance education, their awareness rates of the problems caused by the coronavirus epidemic, their level of information about the existing education policies on the fight with the coronavirus epidemic, their opinions about the suitability or applicability of distance education and also whether there are significant differences between teachers in terms of the consequences of distance education and the problems faced during the distance education process.

Keywords
Coronavirus, Covid-19, Epidemic, Pandemic, Distance Education, Health

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri