English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Toplumsal Yaşamda ve Sosyal Medyada Kötülüğün Konumlandırılışı: Konya Örneği
(The Positioning of Evil in Social Life and Social Media: Konya Sample )

Yazar : Mevlüt Can Koçak   - Özden Toprak - Olgun Küçük  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-4
Sayfa : 762-774


Özet
Kötülük insan hayatında her zaman var olmuş ve bundan sonra da var olmaya devam edecek bir sorundur. Kötülük sorunsalı üzerine pek çok görüş ileri sürülmüştür. Kimileri kötülüğün doğuştan geldiğini savunurken kimileri ise içinde yaşanan toplumun insanı sonradan kötüleştirdiğini belirtmektedir. Günümüzün teknolojik imkânları ise kötülüğün yayılmasını hızlandırmıştır. İnternet ve sosyal medya da bu yayılmayı tetiklemektedir. İnsanlar artık daha önce hiç yüz yüze gelmedikleri kişiler hakkında internet ve sosyal medya üzerinden kötüleyici, aşağılayıcı ve ötekileştirici ifadeler kullanabilmektedir. Bu çalışma Konya il merkezinde yaşayan ve sosyal medya kullanan kişilerin, toplumsal yaşamda ve sosyal medyada kötülüğü nasıl konumlandırdığını ortaya koymak için yürütülmüştür. Çalışmada saha araştırması yönteminden yararlanılmış olup, veriler internet ve telefon kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma sonuçlarına göre, kadınlar, erkeklere oranla kendilerini daha iyi bir insan olarak konumlandırmaktadır. Araştırmaya katılanların önemli bir kısmı sosyal medya üzerinden kötüleyici paylaşımlarda bulunmadıklarını belirtmektedir. Yine araştırmaya katılanların önemli bir kısmı sosyal medyada en çok farklı siyasal görüşleri aşağılayan (kötüleyen) paylaşımlara rastladıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Kötülük, Sosyal Medya, Toplum

Abstract
Evil has always existed in human life and is a problem that will continue to exist. Many opinions have been put forward on the problem of evil. Some argue that evil is innate, while others state that the society in which makes people worse. Today's technological possibilities have accelerated the spread of evil. Internet and social media are triggers for this spread. People can now use abusive, derogatory and marginalizing statements about other people they have never faced through the internet and social media. This study was carried out to reveal how people living in the city center of Konya positioning the evil by using social life and social media. In the study, field research method was used and the data were obtained by using internet and telephone. According to the research results, women position themselves as a better person than men. A significant number of the participants stated that they do not make any malicious statements on social media. Again, a significant number of the participants in the research stated that they found the posts that humiliate (deteriorate) different political views.

Keywords
Evil, Social Media, Society

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri