English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


I. Alâeddin Keykubad Dönemi (1220-1237) Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyûbîler Arasındaki Elçilik İlişkileri
(During I. Alâeddin Keykubat's Sovereignty (1220-1237) The Relationship of Embassies between the Turkey Seljuk State and Ayyubids )

Yazar : Seçil Kösali Muş    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-4
Sayfa : 939-951


Özet
Bir devletin başka devletler tarafından siyasi bir yapı olarak tanınmasında diplomatik münasebetlerin önemi büyüktür. Devletler arasındaki bu ilişkiyi sağlayan unsurlardan biri de elçilerdir. Bu çalışmanın konusu olan I. Alâeddin Keykubad Dönemi, Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyûbîler arasındaki elçilik ilişkileri I. İzzeddin Keykâvus Dönemi’nde gerçekleştirilen Halep Seferi sonrası iki devlet arasında bozulan ilişkileri düzeltmek amacıyla başlamıştır. Selçuklu Sultanı bu amacı doğrultusunda Eyyûbî Devleti ile evlilik yoluyla akrabalık tesis etmek istemiş ve bu isteğini iletmek üzere Eyyûbî Devleti’ne elçi göndermiştir. I. Alâeddin Keykubad Dönemi Türkiye Selçuklu Devleti ve Eyyûbîler arasında bu nedenle başlayan elçilik ilişkileri daha sonra çeşitli nedenlerle devam etmiştir. Bu dönemde iki devlet arasında en fazla Yassıçemen Savaşı öncesinde elçiler gidip gelmiştir. Bunun yanı sıra Eyyûbî melikleri aralarındaki anlaşmazlıkları gidermesi için I. Alâeddin Keykubad’a elçi göndermişlerdir. Yine iki devlet arasında bozulan ilişkileri düzeltmek amacıyla söz konusu devletler birbirlerine elçiler göndermişlerdir. Çalışmada ayrıca elçilere verilen ve elçilerin getirdikleri hediyelere, elçiler onuruna düzenlenen eğlence meclislerine de yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Türkiye Selçuklu Devleti, I. Alâeddin Keykubad, Eyyûbîler, Elçilik.

Abstract
Diplomatic relations are of great importance in the recognition of a state as a political structure by other states. One of the factors that provide this relationship between the states is the ambassadors. The embassy relations between the Turkey Seljuk State and Ayyubids, which were the subject of this study, began in order to correct deteriorating relations between the two states after the Aleppo Expedition, which took place during the Reign of I. Izzeddin Keykavus. The Sultan of Seljuk wanted to establish a kinship with the State of Ayyubid through marriage for this purpose and sent an envoy to the State of Ayyubid to convey his request. The I. Alâeddin Keykubad period between the Turkey Seljuk State and Ayyubids began for this reason, and embassy relations continued for various reasons. During this period, envoys came and went between the two states, most of them before the Battle of Yassıçemen. In addition, Ayyubid rulers sent ambassadors to I. Alâeddin Keykubad to resolve their disagreements. Again, in order to improve the deteriorating relations between the two states, these states have sent envoys to each other. In research, the gifts given to the envoys and the gifts brought by the envoys and the entertainment councils organized in honor of the envoys were also included.

Keywords
Turkey Seljuk State, I. Alâeddin Keykubad, Ayyubids, Embassy.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri