English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Türkiye’nin Günümüz Doğu Akdeniz Politikaları
(Turkey, the Eastern Mediterranean Politics Today )

Yazar : Turan Akkoyun    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 414-431


Özet
Ülkeler arasında amansız bir rekabet ve yarış ara vermeksizin sürmektedir. Hemen her kıta ve bölgede farklı amaçlar doğrultusunda hissedilen rekabet, taraf ülkeler haricindeki ülkeleri hatta dünyanın tamamını doğrudan etkilemekte, diğer sahalardaki ekonomik, siyasi, uluslararası hukuk, diplomatik tutum ve davranışların şekillenmesine, yepyeni rekabet konularına sebep olmaktadır. Doğu Akdeniz uluslararası rekabetin güncel sahası araştırmanın konusu olarak seçilmiştir. Türkiye'nin geleceği açısından son derece önem arz eden Doğu Akdeniz; İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Libya, Tunus kıyılarıyla çevrilidir. Yakın geçmişe dayanan bilhassa 2009 yılından sonra "İsrail, Lübnan, Kıbrıs ve Suriye" gibi sahadaki doğalgaz arama, tespit, üretim, transfer faaliyetleri, coğrafyadaki önceki ve sonraki hareketlenmeler dikkat çekmektedir. Dünyanın gündemine yerleşen Doğu Akdeniz'de kıyısı bulunan Türkiye, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İsrail, Lübnan, Mısır karşı karşıya gelmiştir. Suriye'nin mevcut durumunda bu mevzuuyla ilgilenecek gücü bulamamaktadır. Ülkelerin sadece isimleri ve yakın geçmişte yaşadıklarını araştırma konusuna bağlamak bilimsel olarak mümkün görünmektedir.

Anahtar Kelimeler
Doğu Akdeniz, Tarih, Doğal Gaz, Türkiye.

Abstract
A relentless race continues without interruption between the countries. The competition, pursued for different purposes in each continent and region, has international and even global consequences: economic, political, legal, and diplomatic attitudes and behaviors are affected, causing new issues. This study addresses international competition in the Eastern Mediterranean. Of great importance for Turkey is the Eastern Mediterranean: Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Albania, Greece, Turkey, Syria, Lebanon, Israel, Palestine, Egypt, Libya and Tunisia, surrounded by coast. Natural gas exploration, detection, production and transfer in fields such as "Israel, Lebanon, Cyprus and Syria" after 2009 as well as previous and future movements in the region stand out. The global agenda to solve issues in the Eastern Mediterranean, including the coast with Turkey, Greece, South Cyprus, Israel, Lebanon and Egypt, came across. In the current situation of Syria; it cannot find the power to deal with this issue. With the names of the countries only and their experiences in the recent past, it is scientifically possible to link to the subject of research.

Keywords
Eastern Mediterranean, History, Natural Gas, Turkey

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri