English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İnternet ve Sosyal Medya Haberlerinde Ötekinin (Suriyeli Sığınmacılar) Konumlandırılışı: Konya Örneği
(The Positioning of the Other (Syrian Refugee Asylum) on the Internet and Social Media News: the Example of Konya )

Yazar : Mevlüt Can Koçak   - Olgun Küçük  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 275-288


Özet
2011 yılında Suriye’de başlayan savaş tam olarak sona ermemiştir. Ülkedeki kaotik ortam pek çok Suriyelinin göç etmesine yol açmıştır. Türkiye ile uzun bir sınırın paylaşılması çok sayıda göçmenin ülkemize sığınmasını berberinde getirmiştir. Türkiye’ye yerleşen sığınmacıların sayısı milyonlarla ifade edilmektedir. Suriyeli sığınmacıların sınıra yakın veya diğer şehirlerde yoğun biçimde kümelenmeleri sosyolojik problemleri de beraberinde getirmiştir. Son zamanlarda toplumsal rahatsızlığın artmasıyla beraber sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik eleştiri veya olumsuz paylaşımları artırmıştır. Sığınmacılarla ilgili az da olsa duygudaşlık içeren olumlu paylaşımlar yer almakla birlikte olumsuz paylaşımların oranı internet ortamında ciddi seviyelere ulaşmıştır. Suriyeli sığınmacılara yönelik sosyal medya ve internet paylaşımlarının irdelendiği bu çalışma Konya il merkezinde yaşayan internet ve sosyal medya kullanan kişiler üzerinden yürütülmüştür. Saha araştırması yönteminin kullandığı araştırmada veriler, 247 kişiyle yüz yüze ve telefonla görüşmeye dayalı anket tekniği ile elde edilmiştir. Araştırma sonuçları; katılımcılar yükseğe yakın düzeyde internet ve sosyal medyada Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz içerik ve haberlere rastladıklarını belirtmişlerdir. Yine katılımcıların büyük bir kısmı Suriyeli sığınmacılara yönelik bu olumsuz içerikleri kendilerinin “paylaşmadıklarını” Suriyeli sığınmacılara yönelik olumsuz paylaşımları da doğru bulmadıklarını belirtmişlerdir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Medya, İnternet, Suriyeli Sığınmacılar

Abstract
The war that emerged in Syria in 2011 has not fully ended. The chaotic environment in the country has caused many Syrians to emigrate. Sharing a long border with Turkey has brought many immigrants to our country under asylum. The number of refugees who settled in Turkey is expressed in millions. The intense clustering of Syrian refugees near the border or in other cities has created sociological problems. The recent rise in social discomfort has increased the criticism and negative depiction of Syrian refugees on social media. Although some share positive emotions about asylum-seekers, the rate of negative shares has reached serious levels in the internet environment. This study, which examines social media and internet sharing about Syrian refugees, was conducted on people using internet and social media in the city center of Konya. The study applied a field research method, and the data were obtained through a survey technique based on face-to-face and telephone interviews with 247 people. The results show that participants stated that they came across negative content and news about Syrian refugees on the internet and social media at high levels. A large part of the participants stated that they did not “share” this negative content for Syrian refugees themselves, and they did not find the negative sharing about Syrian refugees to be correct.

Keywords
Social Media, Internet, Syrian Refugees

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri