English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Konaklama İşletmelerinde Tamamlanmamış Hizmet Üretim Maliyetlerinin TMS 2 Açısından İncelenmesi
(Investigation of Uncompleted Service Production Costs in Accommodation Enterprises in Terms of TAS 2 )

Yazar : Ayşe Kurtlu   - Koray Gobi  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 313-325


Özet
Turizm sektöründe yer alan konaklama işletmelerinde üretilen hizmetin soyut bir ürün olması, stoklanmasını engellediği gibi üretildiği anda kullanılmayan hizmetin daha sonra kullanılmasını da imkânsız hale getirmektedir. Konaklama işletmelerinde hizmet üretimine muhasebe uygulamaları açısından bakıldığında ise ilk madde ve malzeme stokları dışında yarı mamul ve mamul stok hesapları kullanılmadığı için konaklama işletmelerinde hizmet üretim maliyetlerinin stok olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine yönelik tartışmaların yaşanmasına neden olmuştur. Söz konusu tartışmalarda üzerinde durulan konulardan bir diğeri de yıl sonunda üretimi bitmemiş ya da üretimi bitmiş olsa da gelir elde edilmemiş hizmet maliyetlerinin nasıl muhasebeleştirileceğidir. Bu soruna Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) 2 Stoklar Standardı bir öneri getirmiştir. Dolayısıyla çalışmada konaklama işletmelerinde üretimi tamamlanmamış ve/veya üretimi tamamlansa da hasılat elde edilmemiş hizmet üretim maliyetlerinin TMS 2 Stoklar Standardına göre muhasebeleştirilmesi konusunda öneride bulunulması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
TMS 2, Hizmet Üretim Maliyeti, Tamamlanmamış Hizmet Üretim Maliyeti

Abstract
The fact that the service produced in accommodation enterprises in the tourism sector is an abstract product prevents stocking, and it becomes impossible to use the unused service product at the time of production. In terms of accounting practices in service production for accommodation enterprises, there is a discussion about whether service production costs can be evaluated as inventories in accommodation enterprises, since semi-finished and finished product inventories other than the first item and material stocks are not used. Another relevant discussion is how to account for service costs that do not generate income, even if the production is unfinished or finished at the end of the year. Although unfinished services are completed and recorded as revenue, according to the Uniform Accounting System (TDMS), this has been a problem because it contravenes the periodic principle of accounting. Turkey Accounting Standards (TAS) 2 Inventories Standard has made a recommendation on this issue. Therefore, in the study, it is aimed to make a proposal for the accounting of service production costs, which are not completed and / or have not been generated in the accommodation enterprises, in accordance with the TAS 2 Inventory Standard.

Keywords
TAS 2, Service Production Cost, Incomplete Service Production Cost

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri