English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Edith Sitwell ve Elizabeth Jennings Şiirlerinde Yanan Atom Bombaları
(Blazing Atomic Bombs in the Poetry of Edith Sitwell and Elizabeth Jennings )

Yazar : Zümre Gizem Yılmaz Karahan    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 305-312


Özet
Bu makale özellikle dünya savaşları sırasında kadın şairlerin durumuyla ilgili bir fikir vermektedir. Şiirlerinde savaşla ilgili temalar kullanan iki önemli kadın şairden örnekler vererek, savaş üzerindeki kadın yorumunu göstermektedir. Savaş alanına teknolojik aletlerin gelmesinden sonra değişen savaşma yöntemleriyle, savaş cepheden koparılmış ve sivillerin yaşadığı Sivil Cepheye doğru mekân konumlamasını genişletmiştir. Genel olarak cephelerde geçen Birinci Dünya Savaşının aksine, İkinci Dünya Savaşının yeni savaşma yöntemi asker ya da sivil herkes için savaş tecrübesi edinmeyi beraberinde getirdi. Bu sebeple, İkinci Dünya Savaşıyla ilgili kadınların sesine daha fazla rastlanır. Bu bağlamda, bu makale şiirlerinde savaş temsilleri görebileceğimiz iki kadın şairi inceleyecek, böylece Edith Sitwell ve Elizabeth Jennings’in şiirlerindeki savaş temsillerini örneklendirecektir.

Anahtar Kelimeler
Savaş Şiiri, Edith Sitwell, Elizabeth Jennings, Kadın Şairler

Abstract
This article provides an insight into the condition of women poets especially during the world war times. Exemplifying from two distinctive women poets dealing with the themes related to war in their poetry, this article displays a female perspective on war. With the changing façade of fighting after the introduction of technological devices into the battlefield, war is disconnected from the trenches, and has thus expanded its spatial positioning to the Home Front in which civilians reside. Unlike the First World War which mainly took place in the trenches, the new fighting conduct of the Second World War induced the experience of war for everybody, let them be soldiers or civilians. For this reason, it is more frequent to see a female voice on the Second World War. Within this framework, this article delves into two women poets in whose poetry one can trace representations of war, hence providing examples of war representations in the poetry of Edith Sitwell and Elizabeth Jennings.

Keywords
War Poetry, Edith Sitwell, Elizabeth Jennings, Women Poets

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri