English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Türkiye’de Endüstriyel Kazalara Yönelik Arazi Kullanım Planlaması (AKUP) Problemi
(The Problem of Land Use Planning (LUP) for Industrial Accidents in Turkey )

Yazar : Saliha Çetinyokuş   - Yıldırım Güneş  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 10-2
Sayfa : 226-248


Özet
Ciddi can, mal ve çevre kayıpları ile sonuçlanan tehlikeli kimyasalların neden olduğu büyük endüstriyel kazalar için Arazi Kullanım Planlaması(AKUP) son derece önemlidir. Arazi Kullanım Planlaması(AKUP), endüstriyel kuruluşun etrafındaki arazinin kullanımı, civarındaki yapı ve unsurlarla etkileşimini, bırakılması gereken emniyet mesafelerini, imar planı konularını kapsayan bir kavramdır. Çalışmada, ülkemiz mevzuatında yer almayan bu önemli konunun araştırılması ve konuya yönelik çözüm önerilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, öncelikle AKUP ile ilgili ulusal mevzuat incelenerek mevcut durum analizi yapılmıştır. Ardından uluslararası mevzuat ve bilimsel kaynaklar değerlendirilerek, Türkiye’ de büyük endüstriyel kazalara yönelik AKUP problemi için çözüm önerileri getirilmiştir. Çalışmanın, konuya yönelik bilimsel ve mevzuat çalışmalarına önemli katkılar sağlayacağı ön görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Endüstriyel kazalar, Endüstriyel kuruluş, Endüstriyel tesis, Arazi Kullanım Planlaması (AKUP)

Abstract
Land Use Planning (LUP) is extremely important for major industrial accidents caused by hazardous chemicals that result in serious life, property and environmental losses. LUP is a concept that covers the use of the land around an industrial establishment, its interaction with the structures and elements in the vicinity, the required safety distances, and issues of zoning. In this study, it was aimed to investigate this important issue, which has not been included in the legislation of our country, and to determine solutions for this issue. For this purpose, firstly, the national legislation related to LUP was examined to analyze the current situation. Then evaluating the international regulatory and scientific resources, LUP solutions were proposed for major industrial accidents in Turkey. It is foreseen that the study will make significant contributions to scientific and legislative studies on the subject.

Keywords
Industrial accidents, Industrial establishment, Industrial plant, Land Use Planning (LUP).

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri