English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Televizyon Reklamlarında Ünlü Kullanımının Tüketiciler Açısından Değerlendirilmesi: Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma
(Evaluation of Celebrity Usage in Television Advertisements: Research on The Students of Uşak University Communication Faculty )

Yazar : Murat Sezgin   - Ercan Yılmaz  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 472-488


Özet
Firmalar, uyguladıkları reklam stratejileri ile tüketicilerin dikkatini çekmeyi amaçlarlar. Reklamlar filmlerinde firmalar tarafından en sık uygulanan stratejiler; ürünü önceden kullanmış ve memnun kalmış insanların kullanılması, reklam konusu ile ilgili bir uzmanın kullanılması, reklam filminde günlük yaşamdan alınan bir kesitin kullanılması, sosyal medya fenomenlerinin ve televizyon ünlülerin kullanılması sayılabilir. Ülkemizde pek çok firma reklamlarında ünlü kullanılması stratejisini kullanmaktadır. Bu çalışmada Uşak Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin reklam izleme alışkanlıkları ve reklamlarda ünlü kullanımı stratejisinin nasıl algılandığı araştırılmıştır. Birinci başlıkta pazarlama iletişimi ve reklam kavramına ilişkin literatür, ikinci başlıkta televizyon reklamları ve reklamlarda ünlü kullanılması stratejisine ilişkin literatür ve son başlıkta da araştırmanın amacı, yöntemi ve araştırmada elde edilen bulguların analizi yer almıştır.

Anahtar Kelimeler
Ünlüler, Reklam, Televizyon Reklamları, Tüketici Davranışları

Abstract
Companies aim to attract consumers' attention with their advertising strategies. The most common strategies that companies use in advertising film are using people who are already using and satisfied with the product, using an expert in the product, that a cross-section of daily life and finally using social media mikro-celebrities and television celebrities. Many companies in our country use the strategy of using celebrities in their advertisements. In this study, it has been investigated how the perception of Uşak University Faculty of Communication students' ad watching habits and the usage strategy of celebrities in advertising films. The study consists of 3 titles. In the first title, the literature on the concept of marketing communication and advertising, in the second title, the literature on television ads and the strategy of using celebrities in advertisements, and in the last title the aim, method and analysis of the findings obtained in the research are included.

Keywords
Celebrities, Advertisement, TV Advertisement, Consumer Behaviour

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri