English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yerel Halkın Cittaslow Hareketi Bağlamında Turizm Algısı: Seferihisar ve Gökçeada’da Bir Araştırma
(Local Communities Perception towards Tourism in the Context of Cittaslow Movement: A Research in Seferihisar and Gökçeada )

Yazar : Murat Aksu   - Nedim Görman  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 435-456


Özet
Cittaslow hareketi şehirlerin kendine ait özelliklerini ve değerlerini korumayı amaçlayan bir harekettir. Cittaslow hareketi, turizmin neden olabileceği kültürel yozlaşma, doğa tahribatı ve çevre kirliliği gibi birçok olumsuz etkiye engel olmayı hedeflemektedir. Bu şekilde turizmin gelişiminde önemli rolü olan yerel halkın, turizme bakışı olumlu yönde etkilenecektir. Çalışmada Cittaslow hareketi bağlamında Seferihisar ve Gökçeada’daki yerel halkın Cittaslow hareketi bağlamında turizm algısının nasıl olduğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır. Örneklem belirlenirken seçilme şanslarının eşit olması için basit tesadüfi örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntemle Haziran-Eylül 2017 tarihlerinde 251’i Gökçeada’da ve 203’ü Seferihisar’da olmak üzere toplam 454 katılımcıya ulaşılarak, kişilerle yüz yüze anket yapılmıştır. Çalışma sonucunda katılımcıların sakin şehir algısına en çok etkiyi yapan sosyo-ekonomik faktörler olurken, çevresel faktörlerin etkisinin beklenenin altında olduğu görülmüştür. Gökçeada ve Seferihisar halklarının Cittaslow algıları arasında belirgin bir farklılık görülmemiştir. Her iki yöre halklarının da genel olarak Cittaslow’a olumlu baktıkları sonucuna ulaşılmıştır. Cittaslow’un çevresel ve sosyo-kültürel etkilerinden bekâr katılımcıların daha memnun oldukları görülmüştür. Ayrıca kamu sektöründe çalışanların özel sektör çalışanlarına ve esnafa göre çevresel etkileri daha olumlu değerlendirdikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Turizm, Turizm algısı, Cittaslow, Seferihisar, Gökçeada

Abstract
Cittaslow is a movement that aspire to protect unique cultural properties and values. Cittaslow movement are intended, pretend to environmental pollution, ecocide caused by tourism activites and protection of local culture. In this manner, tourism perceptions of local community who play an important role in the development of tourism would be affected positively. Scope of this research is determination of local communities’ perceptions on tourism in the context of Cittaslow movement in Seferihisar and Gökçeada regions. In order to have equal chance of selection, simple random sampling method was used in related research which total of 454 participants, 251 of whom were in Gökçeada and 203 of which were in Seferihisar, were interviewed in June-September 2017. Correlation between Cittaslow perceptions and socio-economic factor of local community has detected with results of research. According to results, correlation between environmental factors and Cittaslow perceptions is lower than expected. There is no significant difference on Cittaslow perceptions of local communities Gökçeada and Seferihisar. Perceptions of both side are possitive about Cittaslow policies and movement. According to analysis on relation between perceptions differences and demographic varieties, unmarried have positive perceptions than marride and public employees have more positive perceptions than private sector employee.

Keywords
Tourism, Tourism perception, Cittaslow, Seferihisar, Gökçeada

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri