English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Yerel Bir Basın Organı Olarak Tarsus Gazetesinin Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Propaganda Faaliyetleri (23 Haziran 1925-22 Mart 1926)
(The Propogand Activities of Tarsus Newspaper as a Local Press Organization in the First Years of the Republic (23 June 1925-22 March 1926) )

Yazar : Murat Mustafa Öntuğ   - İbrahim Çetin  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 418-434


Özet
Basın ve siyasi yönetim birbiri ile etkileşim içinde ve birbirilerine karşı sorumlulukları olan iki kurumdur. Sosyal alanın düzenini sağlayan ve bu alandaki gelişmelere kendi isteği doğrultusunda yön veren yönetim, bu konudaki düşüncelerini halka basın yoluyla bildirmektedir. Aynı zamanda basın da siyasi yönetimi denetleme, halkı bilgilendirme ve eğitme gibi görevler üstlenmiştir. İnsanların içinde yaşadığı dünyayı anlama ve bu yönde düşüncelerini geliştirme istekleri basına olan ilgiyi arttırmıştır. Türk ordusunun kazandığı büyük zaferden sonra, Gazi Mustafa Kemal Paşa liderliğinde başlayan muasır medeniyet seviyesine çıkma hareketinde basının özel bir yeri oldu. Atatürk, halkla temas kurma ve fikirleri iletmede en etkili aracın basın olduğunun farkındaydı. Osmanlı Devleti’nin yıkılıp Cumhuriyet’in ilan edilmesiyle birlikte Türkiye’de yeni bir siyasi yönetim belirlendi. Yüzyıllardan beri monarşi ile yönetilen Türk Milleti’nin bu yeni yönetimi benimsemesi devletin önemli amaçlarından biri olarak ortaya çıktı. Türkiye’de hem ulusal hem de yerel olarak basılan gazeteler bu yeni yönetim şeklinin ve özelliklerinin halka anlatılmasında önemli görevler üstlendi. Mersin’de basılan Tarsus gazetesi de Cumhuriyet’in ilk yıllarında hükümetin taşradaki önemli bir sözcüsü konumundadır. Gazete idari, yönetim, eğitim, ekonomi gibi alanlarda yaptığı haberlerle önemli bir propaganda aracı olarak kullanılmıştır. Aynı zamanda yeni yönetimle tanışan halkın sosyal sıkıntılarını da haber yaparak yöneticilerin dikkatini çekmeye çalışmıştır. Yapmış olduğumuz bu çalışmada gazetede yer alan belirli haberler ele alınmış ve gazetenin incelediğimiz tarih aralığındaki yayım politikası ortaya konulmaya çalışılmıştır. Makalenin temel kaynağını Tarsus Gazetesi oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Tarsus Gazetesi, Sosyal Hayat, Eğitim, Ekonomi, Cumhuriyet.

Abstract
Press and political governance are two institutions that interact with each other and have responsibilities towards each other. The administration, which maintains the order of the social sphere and directs the developments in this sphere in line with its own will, conveys its opinions on this issue to the public through the press. At the same time, the press has undertaken tasks such as overseeing political governance, informing and educating the public. The desire of people to understand the world they live in and to develop their thoughts in this direction has increased the interest in the press. After the great victory of the Turkish army, the press had a special place in the movement to reach the level of contemporary civilization under the leadership of Gazi Mustafa Kemal Pasha. Ataturk was aware that the most effective means of contacting the public and conveying ideas was the press. Turkey was determined in conjunction with the announcement of a new political leadership of the Republic of the Ottoman Empire collapsed. The adoption of this new administration by the Turkish Nation, which has been ruled by monarchy for centuries, emerged as one of the important aims of the state. Both national and local newspapers published in Turkey undertook important tasks as described in ring shape and features of this new administration. Tarsus newspaper, which was published in Mersin, was an important spokesperson of the government in the provinces during the first years of the Republic. The newspaper was used as an important propaganda tool with its news in the fields of administration, administration, education and economy. At the same time, he tried to draw the attention of the managers by reporting the social problems of the people who met the new administration. In this study, certain news in the newspaper were discussed and the publication policy of the newspaper in the date range we examined was tried to be put forward. The main source of the article is Tarsus Newspaper.

Keywords
Tarsus Newspaper, Social Life, Education, Economy, Republic

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri