English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tezkiretü’l -Bünyan’daki Mimari Terimler Hakkında
(About the Architectural Terms of Tezkiretu’l-Bunyan )

Yazar : Samet Aydoğan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-2
Sayfa : 594-609


Özet
Bu çalışmada 16. yüzyılda kaleme alınan Tezkiretü’l-Bünyan’nın mimari terimleri hem kelimelerin anlamları hem de anlamlandırılan kelimelerin beyitler içindeki kullanımları gösterilmiştir. Mimar Sinan ile Sâi Mustafa Çelebi’nin sohbetlerinden oluşan, Tezkiretü’l-Bünyanda’ki mimari terimlerin anlamlandırılması yapılmış ve aynı zamanda alfabetik olarak sıralanmıştır. Bütün kelimelerin anlamlarını Tebdiz sistemi üzerinde anlamlandırarak çalışmaya başladık. Ardından anlamlandırdığımız kavram/terimlerin arasından mimari nitelik taşıyan kelimeleri belirledik. Daha sonra mimari nitelik taşıyan kavram/terimleri makalemize koyarken seçtiğimiz yöntem; öncelikle kavram/terimlerin açıklamalı tanımları yapılıp, ardından kelimelerin beyit içindeki kullanım yerlerini gösterdik. Ayrıca ( ) içerisinde anlamlandırılan kavram/terimlerin kullanıldığı mısra yeri rakamla belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Tezkiretü’l- Bünyan, Mimari, Kavram/Terim.

Abstract
In this study, the architectural terms of Tezkiretü'l-Bünyan, which was written in the 16th century, both the meanings of the words and their use in the couplets were shown. The architectural terms of Tezkiretü'l-Bünyanda which consists of the conversations of Mimar Sinan and Sâi Mustafa Çelebi have been made and it has been listed in alphabetical order. We started to work by understanding the meanings of all words on the Tebdiz system. Then we identified the architectural terms among the concepts/terms that we understand. Then, the method we chose when we put the concepts/terms of architecture into our article; first we made explanations of concepts/terms and then showed the usage areas of words in the couplet. In addition, ( ) the meaning of the term used in the concept/terms are indicated by numbers.

Keywords
Tezkiretü'l- Bünyan, Architecture, Concept/Term.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri