English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kampanya Öncesi Reklam Araştırmalarının Reklam Kampanyasının Uygulanmasındaki Rolü ve Önemi
(The Importance and the Role of Pre-campaign Reserach in the Advertisement Campaigns )

Yazar : Eda Er    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 4-1
Sayfa : 60-78


Özet
İş dünyası ile ilgili akademik ve popüler makalelerin işaret ettiği gibi, günümüzün piyasa koşulları ve buna bağlı olarak pazar yapısı oldukça gelişmiş ve karmaşıklaşmış bir inceleme alanı durumuna gelmiştir. Böylesi bir ortam içinde, işletmelerin hedef kitleleri ile etkili bir iletişim kurmaları ve ürün satışlarını arttırabilmeleri için reklam önemli bir araç olarak ön plana çıkmakta ve işlev görmektedir. Pahalı bir yatırım aracı olarak reklam; pazar ve tüketici, reklamın amaçları ve mesajı, kampanya ve medya stratejisi, bütçeleme ve reklamın etkisi hakkında veriler sağlayan kampanya öncesi spesifik araştırmaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle reklama ilişkin araştırmalar, reklam stratejilerinin uygulanması sırasında planlama ve karar alma süreçlerinde belirleyici bir role sahiptir. Bu noktada, pre-testler reklamın olası başarısını ölçme hususunda ayrıca önem taşımaktadır. Reklamın uygulanmasındaki hayati öneminden dolayı, çalışmamız kampanya öncesi reklam araştırmalarına, bu araştırmaların reklam kampanyalarının uygulanması sürecindeki önemini, kullanım alanını ve rolünü ele alacak şekilde odaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Reklamcılık, Reklam Kampanyası, Kampanya Öncesi Reklam Araştırması, Pre-test.

Abstract
As popular and academic articles indicate, marketing structure and market conditions has become highly developed and complex field of study today. In this environment, advertising has gained far more importance for companies to communicate effectively with their target audiences, and to increase their sales. As an expensive investment, advertising requires specific pre-campaign researches which will provide data on market and consumer, advertising objectives and message, campaign and media strategy, budgeting, and the effect of an advertisement. Therefore, researches on advertising have a decisive role during the planning and decision-making processes in the execution of advertising strategies. At this point, pre-testing is also important for evaluating the likely success of an advertisement. Because of its vital importance for the practice of advertising, our study will focus on pre-campaign advertising researches reviewing their importance, use and role in the execution of advertising campaigns.

Keywords
Advertising, Advertising Campaign, Pre-campaign Advertising Researches, Pre-test.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri