English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Kadınların Özel Hallerinde Mescide Girmesini İlgilendiren Rivâyetlerin Tahlili ve Değerlendirilmesi
(The Analysis and Assessment of Hadith Narrations related to the Entry into the Masjid During the Women's Special Circumstances )

Yazar : Şule Soyal Şenol    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 241-264


Özet
Kadınların özel hallerinde mescide girip giremeyeceği İslâm’ın ilk dönemlerinden beri tartışılan konulardan olmuştur. Günümüzde kadınların toplumsal hayatın her alanına tekrar girmesiyle beraber, bu konu yeniden gündemi meşgul etmeye başlamıştır. Kadınların camiye girmesi, Kur’an eğitimi almak veya vermek, çeşitli kültürel etkinliklere katılmak, toplantı yapmak, dinlenmek, turistik ziyaret yapmak gibi sebeplerle zorunlu hale gelmiştir. Bu konu İslam hukukçuları tarafından da ele alınmakta ve çözüm aranmaktadır. Konunun açıklığa kavuşması kadınlar ve bilim dünyasına adına zorunlu hale gelmiştir. Konuyla ilgili klasik fıkhî mezheplerin farklı görüşler ortaya koydukları görülmektedir. “Hayızlı kadın kesinlikle mescide giremez” diyenler olduğu gibi “girmesi caizdir” de denilmiştir. Yine “mescidi kirletme endişesi yoksa sadece geçmesi caizdir” denildiği gibi günümüzde “ kirletme endişesi yoksa tören izlemek, ziyaret etmek gibi durumlarda girebileceği” söylenmiştir. Her bir grup kendi görüşlerini destekleyen deliller ileri sürmüşlerdir. Bu noktadan yola çıkarak ilgili fetvalara delil olarak gösterilen rivâyetler derlenmiş ve senet kriterleri içerisinde incelenmiştir. Araştırma neticesinde elde edilen veriler, sonuç bölümde belirtilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hayız, Âdet, Lohusa, Mescid, Cami, Hadis

Abstract
Whether women are allowed to enter the mosque during their menstruation has been one of the topics discussed since the early days of Islam. Today, as women are entering into every aspect of social life again, this issue has re-emerged on the agenda. It has become unavoidable for women not to enter the mosque due to reasons such as receiving or teaching Quranic education, participating in various cultural activities, having meetings, resting, and touristic visits. This issue has also been addressed by Islamic scholars and the solution is being sought. It has become mandatory for women and the world of science to clarify this matter. It is observed that denominations of the classical Islamic jurisprudence have different opinions. While there are those who say that “ by no means menstruating woman can enter the mosque”, there are also those who say “it is permissible to enter”. Nevertheless, while it has been traditionally said that “ it is permissible to just pass through if there is no concern for contamination of the mosque”, nowadays it is being said that “ if there is no concern for contamination it is permissible during occasions such as watching ceremonies and visiting. ” Each group has put forward their evidences to support their own views. From this perspective, all narrations that were presented as evidence for these respective fatwas (Islamic rulings) were examined and analyzed within the chain criteria. The data obtained from this study are shared in the Results section.

Keywords
Menstruation, Period (Special circumstances), Puerpera, Masjid, Mosque, Hadith.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri