English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Neoliberal Bir Kent Deneyimi Olarak Kentsel Yaşamın ve Mekânın Risk, Korku ve Belirsizlikler Bağlamında İrdelenmesi: İstanbul'daki Güvenlikli Siteler Üzerinden Bir Değerlendirme
(An Investigation of Public Life and Space as a Neoliberal City Experience in the Context of Risk, Fear and Uncertainty: An Evaluation in Gated Communities in Istanbul )

Yazar : Kadir Şahin    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 112-139


Özet
Neoliberal evre Türkiye'deki kentsel yaşamı radikal bir şekilde dönüştürmektedir. Bu evredeki yeni koşullara özgü belirsizlikler bir yaşam formu haline geldikçe, kentte 'risk ve korkular' etrafında kurgulanan yeni hayat tarzları ortaya çıktı. Yaşanan dönüşümler bağlamında ‘geleneksel modern kentin’ özel ile kamusal hayatını birbirine bağlayan kent geleneksellikleri (komşuluk, mahalle ve sokak vb.) artan belirsizliklere bağlı olarak korkutucu bir faktöre dönüşmektedir. Bu çalışmada kentsel hayattaki ‘risk, korku ve belirsizliklerin’ çalışma ve gündelik hayat bağlamındaki çıktıları analiz edilerek gündelik hayata olan etkileri irdelenecektir. Çalışma, söz konusu gerçekliğin Türkiye'deki en nitelikli örneği olması nedeniyle, İstanbul özelindeki güvenlikli sitelerde sürdürülmüştür. Araştırma nitel bir kurguyla, derinlemesine mülakatlar çerçevesinde toplanan veriler dahilinde irdelenmiş ve her görüşmede elde edilen veriler söylem analizine tabi tutularak incelenmişlerdir. Söz konusu tartışma geniş bir alan araştırması içinden seçilen veriler özelinde bir örnek olay incelemesi bağlamında derlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Neoliberalizm, Geç Modern Kent, Güvenlikli Siteler, İstanbul, Risk, Korku, Belirsizlik, İş/Çalışma

Abstract
Neoliberal stage transforms public life in Turkey radically. As the uncertainties associated with the new conditions in this phase became a form of life, new life styles emerged considering the 'risks and fears'. In the context of the transformations, urban traditions (neighborhood, district and street, etc.) that connect the traditional modern city with their private and public life, turn into a frightening factor due to increasing uncertainties. In this study, the effects of 'risks, fears and uncertainties' in urban life in the context of work and daily life will be analyzed and their effects on daily life will be examined. Due to the superior sample in question the reality of Turkey, the study was conducted in the gated communities in Istanbul. Using a qualitative research method, data were collected through interviews and were analyzed by discourse analysis. The discussion was compiled as a case study in the context of data selected from a wide field survey.

Keywords
Neoliberalism, Late Modern City, Gated Communities, Istanbul, Risk, Fear, Uncertainity, Work/Emloyme

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri