English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Felsefi Arabesk
(Philosophical Arabesques )

Yazar : Gülsüm Esen    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 9-1
Sayfa : 381-382


Özet
Buharin’in 1937 yılında Moskova’daki hapishane yıllarında ölümünü beklerken yazmış olduğu kitap olan Felsefi Arabesk, 2017 yılında Otonom yayıncılık tarafından Türkçe'ye kazandırılmıştır. Bilgi birikimini yoğun bir anlatımla kâğıda döken Buharin, bu kitapta; doğa felsefesi ve ontoloji, etik ve siyaset, toplum, tarih, ekonomi ve bu kavramların birey ile ilişkisini ele almaktadır.

Anahtar Kelimeler
Felsefi Arabesk, Nikolay Buharin, Diyalektik Materyalizm, Materyalizm.

Abstract
Philosophical Arabesque which was written by Bukharin in 1937 while he was waiting for his death in prison in Moscow, was published in Turkish by Otonom Publishing in 2017. Bukharin who indited his knowledge on paper with an intensive narrative, focuses on the philosophy of nature and ontology, ethics and politics, society, history, economy and the relationship between these concepts and the individual.

Keywords
Philosophical Arabesque, Nikolai Bukharin, Dialectical Materialism, Materialism.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri