English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Çocuk Gelişimi Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Yaşlılığa İlişkin Zihinsel İmgeleri
(Mental Images of Students in Child Development Department on Senescence )

Yazar : Berna Köktürk Dalcalı   - Zuhal Begde - Büşra Köseoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : S4
Sayfa : 44-52


Özet
Dünyada yaşam koşullarının değişmesi, sağlıklı beslenmeye ve aktiviteye önem verilmesi, teknolojik gelişmeler, tıp alanındaki ilerlemeler yaşam süresinin uzamasına ve yaşlı nüfusun artmasına neden olmuştur. Değişen yaşam şartları ile birlikte aile yapısında da değişiklikler olmuştur. Yaşlının ailedeki konumunu kaybetmesi ve medyanın etkisi gibi nedenlerle toplumun yaşlı bireylere karşı tutumları değişmiştir. Yaşlı bireyler ve yaşlılığa yönelik olumlu tutumlar kadar olumsuz tutumlar da olabilmektedir. Anne-babalar kadar çocuklarla ilgilenen eğitimcilerin de çocuklarda yaşlı bireyi sayılan, sevilen, yaşam deneyimlerinden yararlanılan değerli biri algısı oluşturma sürecinde etkili olacağı düşünülmektedir. Bu nedenle bu çalışmada, çocuk gelişimi bölümü ön lisans öğrencilerinin yaşlı bireylere yönelik algılarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, metafor çalışması yapılmıştır. Çalışma grubunu, çocuk gelişimi ön lisans öğrenimine devam eden 183 öğrenci oluşturmuştur. Sonuç olarak, öğrencilerin yaşlılığa yönelik algıların büyük oranda olumlu olduğu saptanmıştır. Öğrenciler yaşlı bireyi tanımlarken daha çok kitap, çocuk, ağaç ve bebek metaforlarını kullanmışlardır. Yaşlılıkla ilgili eğitim ve değer aktarımının okul öncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde ele alınmasıyla toplumda yaşlıya yönelik olumlu tutumların artacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Yaşlılık, Çocuk Gelişimi, Yaşlılık Algısı.

Abstract
Changing global living conditions, increasing importance assigned to healthy nutrition and health activities, technological improvements, advances in medicine led to an extension in human life span and an increase in the elderly population. Along with the changing living conditions, changes were also observed in the family structure. The attitudes of the society towards elderly individuals changed due to the changes in the position of the elderly people in the family and the influence of the media. There are both negative and positive attitudes towards elderly individuals and senescence. It is considered that educators, who are interested in both children and parents, could be effective in the process of creating a perception among children that considers the elderly as valued and loved individuals, whose life experiences could be beneficial for all. Thus, the present study aimed to determine the perceptions of undergraduate students in the child development department towards the elderly. For this purpose, a metaphorical study was conducted. The study group included 183 undergraduate students in child development department. Study findings demonstrated that the perceptions of the students towards the elderly were positive in general. The students used metaphors such as books, children, trees and babies when describing the elderly. It is considered that positive attitudes towards the elderly could be increased in the society as a result of the inclusion of the education and value transfer about the elderly in all educational levels including pre-school and higher education.

Keywords
Senescence, child development, perception about the elderly.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Eylül 2021 Sayısı

  Dergimizin Eylül 2021 Sayısı (Cilt: 11, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri