English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Öğretmen Adaylarının Topluma Hizmet Uygulamaları Dersinin İşleyiş Süreci ve Kazanımlarına İlişkin Görüşleri
(The Process of Teacher Candidates Service-Learning and The Views Relating with The Attainments )

Yazar : Zeynep Uğurlu  - Erkan Kıral  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 3-1
Sayfa : 37-55


Özet
Topluma Hizmet Uygulamaları(THU) toplum ihtiyaçlarını müfredat temelli eğitimle birleştiren, akademik içerik ve standartlarla bağlantılı bir öğretim metodu olarak tanımlanmaktadır. Eğitim Fakültelerinin programlarına 2006 yılından itibaren eklenen THU dersinin temel amacı, öğretmen adaylarına toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik proje hazırlama becerisi kazandırmaktır. Bu süreçte öğretmen adaylarında toplumsal duyarlılık, sorumluluk bilinci ve farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Ayrıca öğretmen adaylarının işbirliği, dayanışma, ekip çalışması becerisi, etkili iletişim, öz değerlendirme ve özgüven açısından desteklenmesi kazanımlardır. Öğretmenliğin toplumsal sorumluluk gerektiren mesleklerden biri olması, toplumla bütünleşme ve toplum liderliği rollerini gerektirmesi bu dersin önemini göstermektedir. Bu çalışmada öncelikle THU Eğitimi, öğretmen adaylarının yetişmesinde ve üniversite-toplum bütünleşmesinde adı geçen dersin etkisi üzerinde durulmaktadır. Dersin işleyiş süreci ve kazanımları açısından değerlendirmenin yapıldığı nitel araştırmaya 74 öğretmen adayı katılmıştır. Dersin kişisel ve mesleki gelişimine katkıları, topluma katkıları, karşılaşılan güçlükler ve üretilen projelerin topluma katkısı üzerinden yapılan değerlendirmelerle daha etkin ve verimli hale getirilmesi için öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Topluma Hizmet Uygulamaları, Toplumsal Sorumluluk, Öğretmen Yetiştirme

Abstract
Service-Learning is defined as a teaching method which is merging community needs with schedule based education and connected with academic content and standarts. Service-Learning which is added to educational schedule as for 2006 fundemantal purpose is for the teacher candidates to decorate them with the skill of preparing solution projects. On one hand this process creates social sensitivity, sence of responsibility and awareness; on the other hand it constitutes corparation, solidarity, skill of team work, effective communication self assessment and self confidence. Nevertheless being a job of social responsibilty emerging with society and the role of society leading makes the teaching more significant than any other jobs. İn the researh initially Service-Learning edification teacher candidates and university –communite converging is emphasized with the lesson mentioned. 74 teacher candidates took part in the lesson process and quality research in which the assessment is conducted in regard to their attainments in order for the assessment to be more affective and prolific on basis of hardships and contributions of this lesson to the community and personel and occupational development. Suggestions are developed.

Keywords
Service-Learning, social responsibility, teacher edification.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Mart 2022 Sayısı

  Dergimizin Mart 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:1) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri