English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

İş Güvenliği Uzmanlarının İş Tatminleri Üzerine Bir Araştırma: Karadeniz Bölgesi Örneği
(A Study on Job Satisfaction of Occupational Safety Experts: The Black Sea Region Case )

Yazar : Volkan Sancı   - Abdullah Karakaya  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-1
Sayfa : 1-13


Özet
Sanayileşmeyle birlikte makineleşmenin üretimde artan bir biçimde kullanılması, işletmelerde iş kazası ve meslek hastalıklarının da artmasına neden olmuştur. Dolayısıyla günümüzde iş kazası ve meslek hastalıkları sebebiyle yaşanan maddi ve manevi kayıpların önlenmesi adına iş sağlığı ve güvenliği kültürü tüm kesimlerin üzerinde önemle durduğu bir konu haline gelmiştir. Bu çerçevede işyerini, işin niteliğini, üretim araçlarının işlevini bilen ve bunlara yönelik koruyucu güvenlik önlemlerini belirleyen iş güvenliği uzmanlarının etkin ve verimli olarak çalışabilmeleri için işten elde ettikleri tatminin kabul edilebilir düzeyde olması büyük önem taşımaktadır. Bu önemden hareketle Karadeniz Bölgesi özelinde iş güvenliği uzmanlarının iş tatmini düzeylerini belirlemek için yapılan bu çalışmada iş güvenliği uzmanlarının; işten elde ettikleri tatmin düzeyinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
İş Tatmini, İş Güvenliği Uzmanı, Karadeniz Bölgesi.

Abstract
With the industrialization, incereasingly use of mechanisation caused to increse work accidents and occupational diseases in organizations. Thereby, today occupational health and safety culture has become an important issue for all sectors on behalf of the prevention of financial and moral losses due to work accidents and occupational diseases. Being acceptable level of satisfaction of occupational safety experts, knowing the workplace, the nature of work, the function of the means of production and defining protective security measures for them, is of great importance. Moving from this importance, it was determined that the level of satisfaction of occupational safety experts, obtained from the work, is middele level in this study to determine their level of job satisfaction in the Black Sea Region.

Keywords
Job Satisfaction, Occupational Safety Experts, The Black Sea Region

Gelişmiş Arama


Duyurular

  Yeni İndeks

  Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


  Yayına Kabul Edilecek Bilimsel Alanlar

  Beşeri ve Sosyal Bilimler alanında makaleler yayınlayan JoHUT, hakemlik sürecindeki sorunlar nedeniyle ve TR Dizin v.b indekslerde taranma şartlarından biri olan belirli bir alana yönelik yayın yapma şartını yerine getirmek amacıyla alan sınırlamasına gitmektedir. Bu bağlamada, 2021 yılından başlayarak Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Resim, Müzik, Eğitim Bilimleri, Hukuk, Ekonomi, Ekonometri, Üretim Yönetimi, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe ve Finans, Dış Ticaret, İlahiyat alanlarındaki makaleler kabul edilmeyecektir.  Yazar ve hakemlere duyurulur.


  Haziran 2022 Sayısı

  Dergimizin Haziran 2022 Sayısı (Cilt: 12, Sayı:2) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri