English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Bir Pazarlama Taktiği Olarak Realty Show’larda Gizli Reklam Uygulamaları: “Gerçek Kesit” Örneği
(Usage of Hidden Advertisments as a Marketing Strategy in Reality Shows: A Study Based On “Gerçek Kesit” )

Yazar : Mustafa Özgür Seçim    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 7-1
Sayfa : 115-129


Özet
Gerek kitle iletişim araçlarının baş döndürücü hızlı gelişimi, gerekse de insanoğlunun bireysel olarak kendisini geliştirmesiyle birlikte, günümüzde üreticilerin bu araçlarla hedef kitlelerini istedikleri yönde hareket etmelerini sağlama oranı giderek azalmaktadır. Özellikle söz konusu reklamcılık olunca, tüketicilerin reklamlara karşı oldukça dirençli olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır. Günlük yaşamda bir bireyin ortalama olarak iki yüze yakın reklam mesajı ile karşılaştığı düşünülürse, reklam aracılığı ile tüketiciler ile iletişime geçmenin ne denli zor olduğunu bir kez daha anlayabiliriz. Bu kapsamda reklam sektörü, tüketicilere kendisini kabul ettirmek için çeşitli arayışlar içerisine girmiş ve gerilla reklam, satış yeri uygulamaları, transit reklam mecraları gibi birçok farklı yöntem denenmiştir. Bu yöntemlerden bir diğeri de gizli reklam uygulamalarıdır. İzleyicilerin izledikleri televizyon programı esnasında kullanılan bu yöntemin, Türkiye’de reality showlarda nasıl ve ne sıklıkla kullanıldığı bu çalışmada ‘Gerçek Kesit’ adlı programda incelenmiştir. Araştırma kapsamında, gerçek kesit adlı reality show programının gizli reklam çalışmalarını analiz etmek için, filmsel anlatı çözümleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu yöntem ile programın formatı, temel özellikleri, çekim açıları ortaya çıkartılırken, bu özelliklerden yararlanılarak gizli reklam uygulamalarının nasıl, nerede ve ne sürede kullanıldığının ortaya çıkartılması amaçlanmıştır. Sonuç olarak değerlendirilen tüm bölümlerde gizli reklam uygulamalarına rastlanılmış ve bu gizli reklam uygulamalarının ilgili bölümlerle birebir alakalı olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Gerçek Kesit, Gizli Reklam, Reality Show.

Abstract
By the improvements of human being and mass communication tools, the percentage of the producers’ aim of persuasion of consumers have been decreasing. It can be said that consumers are resistant to the advertisements. When we think that an average consumer faces about 200 ad. messages in a day, we can understand how hard to communicate with them via advertisements. Because of that, advertising sector has tried some other methods such as guerilla marketing, transit advertising tactics and sales room applications etc. in order to be accepted by the consumers One of these methods is called as the hidden ad. applications. In this study, it is attempted to find out how and how often these hidden ads. are used in reality shows and in the case of Gerçek Kesit programme within the research method of narrative film analysis. In this study, while finding out the format and the basic characteristics of the program and the shooting angles, it is aimed to examine how, when, where and how long the hidden advertisements are used in this program. As a result, it is find out that that hidden advertisements are used in all episodes of the program and these advertisements have a relation with the episodes.

Keywords
Hidden Advertisements, Reality shows, Gerçek Kesit

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri