English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Creative Commons Lisansı
Bu eser Creative Commons Atıf 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

Azerbaycan Muhaceretinin Etkili Bir Yayını; Bildiriş Gazetesi (1930-1931)
(An Effective Journal of Azerbaijan Immigration; Bildiriş Journal (1930-1931) )

Yazar : Mustafa İnce    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 6-2
Sayfa : 545-558


Özet
Azerbaycan muhacereti Azerbaycan milli mücadelesinin önemli bir ayağını oluşturmaktadır. Basın ise dönemin koşullarında bu mücadelenin en önemli araçlarından biri olmuştur. Bolşevik işgali sonrasında Azerbaycanlı aydınlar, Azerbaycan’ı terk etmek zorunda kaldılar. Bağımsızlık mücadelesini bu yüzden Azerbaycan dışındaki bir kısım ülke ve merkezlere taşıdılar. Bu merkezlerden biri de İstanbul idi. Muhaceret, İstanbul’da birçok farklı yayın çıkarmıştır. Bunlardan biri de haftalık olarak yayınlanan Bildiriş gazetesiydi. Bildiriş gazetesi sadece bir yıl yayınlanmasına rağmen milli mücadelenin diri kalmasında oldukça etkili olmuştur. Bildiriş, Azerbaycan milli hareketini canlı tutmak ve Rusya topraklarında yaşayan halkların yaşadığı ıstırapları dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla yayınlanmıştı. Çalışmada Bildiriş gazetesi incelenmiştir. Gazetesinin amacı, yayıncıları ve işlediği konular ele alınmıştır. Çalışma kapsamında Bildiriş gazetesinin tüm sayıları elde edilerek içerik analizi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Bildiriş, Azerbaycan Muhacereti, Muhaceret Yayını.

Abstract
Azerbaijan immigration has been a significant part of The National Struggle of Azerbaijan. Media played one of the most important role in the condition of this period. After the Bolshevik occupation, Azerbaijan intellectuals had to leave Azerbaijan. So, They moved The National Struggle of Azerbaijan to other countries and centers. İstanbul was one of these centers. Azerbaijan immigration has been published different kinds of publications in İstanbul. Bildiriş that is weekly published was one of these publications. Altough Bildiriş had only one year publishing life, it had been very effective for National Struggle of Azerbaijan. Bildiriş aimed to keep National Struggle of Azerbaijan alive and to announce the misery of the people who had lived in Russia to the World. In this study, Bildiriş Journal was examined. Aim of the journal was to discuss about the publishers and , publishers and topics has been discussed. In this context, all the numbers issues of Bildiriş has been obtained and content analysis has been carried out.

Keywords
Bildiriş, Azerbaijan immigration, immigration journal.

Gelişmiş Arama


Duyurular

    Yeni İndeks

    Dergimiz Haziran 2021'den (Cilt 11, Sayı 2) itibaren EBSCO (Sosyal Bilimler Ululslararası indeksi) tarafından indekslenmeye başlanmıştır.


    Eylül 2023 Sayısı

    Dergimizin Eylül 2023 Sayısı (Cilt: 13, Sayı:3) yayınlanmıştır. Tüm hakem ve yazarlarımıza katkıları için teşekkür ederiz.


Derginin Yeni Adı (2020 yılı 10. ciltten itibaren)
Journal of Humanities and Tourism Research
Derginin Eski Adı
Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010-2020)
ISSN: 1309-436X eISSN:2147-7841 (2013-2020)

Adres :Journal of Humanities and Tourism Research
Telefon :0370 418 86 00 Faks :0 370 418 83 33
Eposta :nturker@karabuk.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri